TWOOD textile-wood

Diarienummer 2018-01039
Koordinator Twood AB - Twood/Lill O.Sjöberg
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Innovative Startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

TWOOD [textile-wood] är ett nytt och innovativt material baserad på textilt spill/jeans. Syftet med projektet inom Innovativa Startups är att undersöka kund och marknad för att bättre förstå och kunna möta behov. Målet är en affärsmodell baserad på marknadsanalysen samt att ta fram prototypprodukter i samarbete med kommersiell aktör.

Förväntade effekter och resultat

Effekter efter projektets slut är en mycket god förståelse av marknaden och konkurrensen. Vidare har ett tydligt erbjudande visualiserats. En prototypserie har tagits fram och försäljning påbörjats. Den långvariga effekten blir en stor vinst för miljön genom att ta tillvara på redan producerad fiber. Erbjuda marknaden hållbara materialval och möjlighet till minskat resursslöseri. TWOOD’s teknologi och produkt bidrar till ett flertal av FNs hållbara mål, 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 12. Hållbar konsumtion och produktion 13. Bekämpa klimatförändringen

Planerat upplägg och genomförande

I projektet kommer följande arbetspaket genomföras. 1. Marknadsanalys; marknads och konkurrensanalys inom denimrecycling och material i Europa. 2. Affärsmodell; affärsmodell som grundas på resultaten från marknadsanalysen. 3 Prototypframtagning; framtagning av pilotserie i samarbete med kommersiell aktör. 4. Kommunikation; Kommunicera affärsmodell och erbjudandet. Visualisera materialets möjligheter.

Externa länkar

www.twood.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.