Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TWOOD textile-wood

Diarienummer
Koordinator Twood AB - Twood/Lill O.Sjöberg
Bidrag från Vinnova 298 756 kronor
Projektets löptid maj 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet som helhet var att skapa förutsättningarna för att initiera industriell produktion av TWOOD-material, både ur ett tekniskt och marknadsmässigt perspektiv. Således har projektet haft två övergripande mål. Det ena var att utforma en strategi och affärsmodell för TWOOD AB, som baseras på en marknads- och konkurrensanalys. Det andra var att ta fram minst två prototyper i materialet tillsammans med två olika kunder.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den framtagna affärsstrategin är uppbyggt av tre faser under uppskalningsskedet. I fas 1 och 2 deltar TWOOD aktivt i design och produktframtagning, för att säkerställa kvalité och designhöjd. I fas 3 läggs grunden för industriell produktion, vilket i proof-of-concept-volym motsvarar ca 100 ton denimmaterial per år. Vidare har tre produktprototyper har tagits fram tillsammans med olika marknadsaktörer och mottagandet har varit mycket positivt. Limiterade upplagor av gitarren och smyckena kommer att tillverkas under 2019, mer är under utveckling.

Upplägg och genomförande

Projektet delades upp i fyra arbetspaket: AP 1 - Marknadsanalys AP 2 - Affärsmodell AP 3 - Prototypframtagning AP 4 - Kommunikation Övergripande projektledare samt ansvarig för arbetspaket 1, 3 och 4 var Lill O. Sjöberg. För arbetspaket 2 agerade Joel Arnoldsson, Wargön Innovation, delprojektledare. I arbetspaket Prototypframtagning har arbetet skett i nära samarbete med the Loop Factory, med bolagets VD Anna Altner i spetsen, samt flera fristående designers och tillverkare. Samverkan mellan de respektive arbetspaketen har fungerat väl under hela projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01039

Statistik för sidan