TrashCam - Drönare för kartläggning av marint skräp i Östersjön

Diarienummer 2018-01751
Koordinator STIFTELSEN HÅLL SVERIGE RENT
Bidrag från Vinnova 486 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Syfte och mål

Syftet med projektet är att öka kunskapen om marint skräp och möjliggöra kartläggning av längre kuststräckor avseende skräp på stränder. Målet med projektet är att utveckla en kostnadseffektiv mätmetod för marint skräp med en specialanpassad drönare för stränder i Östersjön.

Förväntade effekter och resultat

Projektet vill utveckla och testa en drönarbaserad och AI-förstärkt metod för att mäta skräp på stränder längst Östersjön.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetspaket 1. Kartläggning av marint skräp på ett antal stränder i Östersjön med drönare och jämföra resultaten med manuell traditionell övervakning. Arbetspaket 2. Testa autoidentifiering av skräpföremål i kontrollerad miljö samt på pilotstränder.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.