Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TrashCam - Drönare för kartläggning av marint skräp i Östersjön

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN HÅLL SVERIGE RENT
Bidrag från Vinnova 486 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att öka kunskapen om marint skräp och möjliggöra kartläggning av längre kuststräckor avseende skräp på stränder längst Östersjön. Det huvudsakliga målet var att ta fram en kostnadseffektiv mätmetod för marint skräp med hjälp av en specialanpassad drönare.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har utvecklat en metod för att mäta marint skräp på stränder med drönare. Efterarbetet med manuell identifiering av skräp från flygfotografier visade sig dock ha låg träffsäkerhet och totalt tog det längre tid jämfört med den traditionella metoden att plocka skräp för hand. För att metoden ska vara kostnadseffektiv krävs ett autoidentifieringsprogram av skräpföremål vilket projektet inte har lyckats producera i sin helhet. Projektet har visat att ett förarlöst flygplan snabbt kan scanna av stora områden vilket är användbart vid identifiering av s.k. hot-spots av skräp.

Upplägg och genomförande

Arbetet startade med att ta fram operativa parametrar för flygning med quadrocopter och flygbildsfotografering. Efter det utfördes fältarbete där resultaten från den manuella metoden att plocka skräp jämfördes med drönarmetoden. Ortofoton togs fram och en strand analyserades med avseende på antal skräp och vilken typ av skräp som förekom. Träffsäkerhet och tidsåtgång för arbetet jämfördes. Parallellt utfördes ett intensivt arbete med att ta fram en algoritm för autoidentifiering av skräpföremål samt maskininlärning av neurala nätverk för att kunna identifiera skräpföremål.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 april 2018

Diarienummer 2018-01751

Statistik för sidan