Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TRALLA: Transport av lätta laster långa avstånd

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE - Viktoria, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 668 760 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Syfte och mål

Visionen består i att skapa en helhetslösning för rutinartade hälsobesök (och på sikt även andra ärenden) på distans via dagens hälsorum/samhällsrum i glesbygd i Västerbottens län. Vinsten med dessa distanstjänster går delvis förlorad om till exempel mediciner och prover måste hämtas och lämnas tiotals kilometer längre bort. Inom projektet TRALLA transport av lätta laster långa avstånd, har en prototyp utvecklats i form av en UAV/drönare för resurseffektiv och snabb leverans mellan hälsorum/samhällsrum och närmsta större ort.

Resultat och förväntade effekter

Konstruktionen medför få, väl skyddade, rörliga delar med möjlighet till både vertikal och vingburen flygning. Nuvarande dimensionering ger en marschhastighet på 150km/h och nyttolast på ca 1,5kg. I ett nästa steg krävs fortsatt utveckling och anpassning av helhetslösningar för unika lokala förutsättningar samt tillstånd och finansiering av försöksverksamhet. Relevansen och innovationshöjden inom projektet speglas av de olika besläktade initiativ som är under utveckling världen över.

Upplägg och genomförande

Sammansättningen av parter var till synes tydligt uppdelad enligt behovsägare, projektledare/forskningspart samt teknikleverantör. I praktiken var det dock annorlunda då, i sann innovationsanda, alla parter var bidragande inom arbetspaketen. Den största utmaningen under den relativt korta projektperioden var att parallellt utforska behovsområdet och informera samt uppdatera prototyputvecklingen. I slutändan bidrog det dock till ett mycket mer passande resultat jämfört med initial design och antaganden vid ansökningstillfället.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 april 2018

Diarienummer 2018-01737

Statistik för sidan