TRALLA: Transport av lätta laster långa avstånd

Diarienummer 2018-01737
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE VIKTORIA AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 668 760 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Syfte och mål

Att göra vården tillgänglig, närmare befolkningen, är kritiskt för att minska vårdtider och undvika onödigt lidande. Detta projektet utforskar möjligheten att använda en ny typ av vingburna drönare för att möta dessa behov - genom att leverera mediciner och prover till närsjukvården i Norrlands inland. Landstinget i Västerbottens län ser en potential att förbättra kvaliteten och tillförlitligheten i glesbygdssjukvården dessa farkosterna, samtidigt som de kan minska klimatpåverkan och de hälsoekonomiska kostnaderna för verksamheten.

Förväntade effekter och resultat

En större tillgänglighet gör att man enklare kan söka vård i tid, vilket skulle medföra minskat lidande, färre komplikationer och generellt kortare vårdtider. Det här projektet möter dessa utmaningar genom att utveckla en ny typ av vingburen drönare för att transportera mindre laster, exempelvis mediciner och blodprover, mellan hälsorum och vårdcentral. Drönarna har en vingbredd på 2 meter, väger 30 kg, och kan lyfta upp till 8 kg. Den höga prestandan gör att drönaren kan färdas långa distanser. Avstånden mellan vårdcentral och hälsorum är mellan 20 km och 77 km.

Planerat upplägg och genomförande

4 maj 2018 - 3 maj 2018. Arbetet delas in i 4 arbetspaket: Projektledning (Administration och koordinering av arbetspaketen), Design och konstruktion av hårdvara (Prototypen ritas i CAD och utvärderas aerodynamiskt och strukturellt via CFD), Mjukvarudesign, Kundbehov nytta och ekonomiska värden (Undersökning och beskrivning av användarfall och behov och nyttor genom intervjuer och workshops. Kvantifiering av ekonomiska värden -hälsoekonomiska och miljömässiga vinster, genom analys).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.