Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Tracy Forestry - Patenterad ursprungsmärkning av timmer för global verifiering av långsiktigt hållbart skogsbruk.

Diarienummer
Koordinator Tracy of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 825 000 kronor
Projektets löptid oktober 2022 - december 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Dataanalys i processindustriella värdekedjor, våren 2022

Syfte och mål

Tracy of Sweden:s teknikutveckling är ett led i att stoppa illegala avverkningar och handel med skövlat och stulet timmer. Parallellt är tekniken avsedd för att användas för både nationell och global verifiering av långsiktigt hållbart skogsbruk med bevarande av skogarnas artrikedom och verktyg för att effektivisera råvaruuttaget. Vårt mål är att skapa en global standard för ursprungsmärkning av timmer och massaved och uppfylla FN:s klimatmål för ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Spårbarheten möjliggör en verifiering av EU:s Timmerförordning, FSC och PEFC spårbarhetskrav.

Förväntade effekter och resultat

Projektet valideras i reell miljö. För att leda den tekniska utvecklingen av spårbarhet genom bildigenkänning av stockändar, uppdateras vår arkitektur och implementerar GPU-stöd och parallellisering i bildigenkänningsalgoritmen. I fältstudien är syftet att få ett stort underlag av stockbilder, 2000 bilder/dag under några månaders tid, för att kunna bygga vår megadatabas och utveckling och implementering av en segmenteringsmodell och träna vår algoritm till att kunna identifiera kvalitetsbrister och egenskaper hos den individuella stocken.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras enligt följande: (2022-11-15 - 2024-12-31) Steg 1: Databasuppbyggnad för stora datavolymer och snabb igenkänning samt algoritm-utveckling av stockegenskaper. Steg 2: Integrering av Skogsdata / Bildanalys. 3. Validering och testutprövning i reell miljö / Fältstudier. 4. Löpande utvärdering / Processanalyser. 5. Sågverks-installationer pilotprojekt (därefter regionalt/nationellt). 6. Marknads-introduktion och bearbetning av marknaden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 november 2022

Diarienummer 2022-01486

Statistik för sidan