Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

The Swedish Drug Delivery Center (SweDeliver)

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för farmaci
Bidrag från Vinnova 33 945 000 kronor
Projektets löptid januari 2020 - december 2024
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum
Ansökningsomgång Kompetenscentrum 2020

Syfte och mål

Kompetenscentrumet The Swedish Drug Delivery Center (SweDeliver) innebär konsolidering av världsledande, behovsdriven forskning av nytta för farmaceutiska innovationer i Sverige. Inom centret utvecklas en stark forskningsportfölj för att positionera regionen som världsledande inom läkemedelstillförsel. Vi kommer att bygga ett ekosystem för att vidhålla farmaceutisk vetenskaplig och industriell kompetens i regionen. SweDeliver arbetar för hälsa och välbefinnande genom att bidra till utvecklingen av nya läkemedel för sjukdomar som i dagsläget står utan behandling.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter av SweDeliver inkluderar i) translationella resultat som förflyttar nya läkemedelsformuleringar från prekliniska modeller till kliniska studier i friska frivilliga samt lämpliga patientgrupper; ii) Identifiering av avancerade formuleringar som möjliggör läkemedelsproduktion av problematiska substanser; iii) Ökat samarbete och ökad mobilitet mellan akademiska och industriella partners, av yttersta vikt för de vetenskapliga och utbildande programmen; samt iv) Ökad attraktivitet att rekryteras till, och investera i, Sverige.

Planerat upplägg och genomförande

SweDeliver har fyra arbetspaket där arbetspaket 1-3 är forskningscentrerade runt läkemedelstillförsel via tre administreringsvägar (parenteralt, oralt, pulmonärt). Arbetspaket 4 är tvärgående över 1-3 och fokuserar på utbildning inom nya molekyler och tekniker såsom biologiska läkemedel, datorbaserad modellering, högupplöst analysteknik (ljusspridning och avbildning), samt stödjer karriärutveckling genom att träna mjuka färdigheter. SweDeliver leds av en styrelse bestående av industri- och akademiledamöter och har en tydlig rapporteringsstruktur på plats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2020

Diarienummer 2019-00048

Statistik för sidan