Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

The Green Idea

Diarienummer
Koordinator Decarbonise AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att under en 24 timmars innovationstävling skapa en plattform där gröna idéer kan födas, växa och utvecklas till skalbara företag som driver samhället i en mer hållbar riktning. Under evenemanget deltog 70 deltagare som tillsammans skapade 20 bidrag. Från enkätundersökningen så var deltagarna mycket nöjda med evenemanget och vi lika så. 87 % gav 5 eller 6 (39 %) av 6 möjliga i helhetsbetyg till evenemanget. Vi kommer fortsatt ge stöd till det vinnande laget och har fått många idéer på hur evenemanget kan förbättras.

Långsiktiga effekter som förväntas

Fyra bidrag stack ut och vi kommer att följa dem med intresse. 91 % av deltagarna angav att evenemanget bidrog till deras utveckling, vilket får anses som lyckat för pilotomgången. Men största värdet som skapades utöver de kontakter som knöts är lärdomar som vi som organisatörer fick och mersmaken på att anordna denna typen av aktiviteter.

Upplägg och genomförande

24 timmar var för kort för den typen av evenemang vi ville anordna med teambuilding, inspirerande föreläsningar, workshops och slutligen ett hackaton. 48 timmar hade varit bättre, möjliggjort mer sömn för deltagarna och troligen än bättre resultat.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 december 2017

Diarienummer 2017-05100

Statistik för sidan