Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tester och validering av katthalsband för att säkerställa att produkten passar marknaden

Diarienummer
Koordinator MOGGIE AB - MOGGIE AB, Uppsala
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Tack vara stipendiet från Vinnova har vi lyckats ta ett steg i att stärka företagets position på marknaden. Enligt vår aktivitetsplan genomförde vi fler avancerade tester och en utökad marknadsundersökning, och upptäckte ett nytt kundsegment som kan dra nytta av vår lösning på en större skala. Våra förväntningar på fas 1 var till största delen att utföra validitetstestet, men istället lyckades vi få en större insikt om vart vår produkt kan få en större användning. Detta ger oss bättre möjligheter när det kommer till produktplacering och tar Moggie till en ny nivå.

Långsiktiga effekter som förväntas

De senaste 6 månaderna har vi förbättrat produktens funktionalitet och utvecklat den mot det nischade området veterinärkliniska prövningar. Vi har tagit fram en webbportal som interagerar med den hårdvara vi använder för att skapa möjligheter till forskning med innovativa verktyg för kattdata-insamling och beteendeanalyser. Vi har lyckats få ytterligare stöd och engagemang från SLU och åtagande från ett stort internationellt företag att utföra gemensamma tester och börja använda Moggies lösning i mer komplexa forskningsstudier.

Upplägg och genomförande

Under implementeringsfasen gjorde vi fler upptäckter som fick oss att ta snabba strategiska beslut för att kunna anpassa oss efter nya marknadsbehov vi identifierade. Tack vare stödet från Vinnova har vi kunnat skifta fokus under implementeringen och satsa på våra mest lovande områden. Detta resulterade i att vi nu närmar oss en mer attraktiv och uppskalningsbar global niche där vi tror att Moggie har större potential. Utöver aktivitetsövervakning kan Moggie tillämpas på mer avancerade forskningssegment som definierar diet, livslängd och behandling för katter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00804

Statistik för sidan