Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Testbädd RenSa PFAS - Rena och Sanera PFAS

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt

Syfte och mål

Projektet har utrett förutsättningarna för en testbädd i samverkan mellan försvarssektorn och RISE, tillsammans med andra viktiga aktörer som kommunalräddningstjänst. Testbädden avser att skapa förutsättningar för att identifiera, verifiera och validera metoder för rening och sanering av det uppkomna arvet (ARV) och för att testa och utvärdera framtidens ersättningsmedel och ersättningsmetoder för PFAS-fri brandsläckning (FRAMTID). Förutsättningarna bedöms efter förberedelseprojektets genomförande som mycket goda för en väl fungerande testbädd.

Resultat och förväntade effekter

Resultat av förberedelseprojektet har varit att via en oberoende part har problemägare och testare samverkat om vilka problem som existerar med efterbehandlingsmetoder av PFAS-kontamineringar och utveckling av alternativ till PFAS-innehållande släckskum, samt hur dessa kan lösas. Ett första utkast till en ansökan till ett genomförandeprojekt inom Vinnovas testbäddsprogram har tagits fram. Förväntade effekter av förberedelseprojektet är att en ansökan om ett genomförandeprojekt kan skickas till Vinnovas testbäddsprogram och att testbädden kan realiseras.

Upplägg och genomförande

Förberedelseprojektet har genomförts med regelbundna projektmöten, kartläggning av problemägarnas behov samt inventering av testarnas lösningar/metoder. Omvärldsanalys har genomförts till viss del genom litteraturstudier av vetenskaplig litteratur men främst genom inhämtning av information på möten/konferenser, både i Sverige och internationellt. En stegvis utvärderingskedja har tagits fram för arvsdelen, detta pga av att metoderna lämpar sig för olika skala. Preliminära utvärderingskriterier har tagits fram såväl för arvsdelen som för framtidsdelen av projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03700

Statistik för sidan