Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Testarena Trygghetsskapande Teknologier

Diarienummer
Koordinator Linköping Science Park AB
Bidrag från Vinnova 1 975 000 kronor
Projektets löptid mars 2023 - augusti 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång IoT för innovativ samhällsnytta, Prototyputvecklingsprojekt 2022

Syfte och mål

Projektet ska ge offentliga behovsägare, forskningsaktörer och företag möjlighet att i en komplex publik miljö testa nya digitala lösningar för en ökad upplevd trygghet. Testerna ska bidra till att dela erfarenheter och skapa ett lärande om lösningars mognad och interoperabilitet, organisatoriska förutsättningar samt individuellt lärande med syfte att sprida och skala fungerande lösningar i andra miljöer.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ingår i en plan som syftar till att etablera en testbädd för relevanta IoT-teknologier i Linköping. I testbädden ges inte bara goda möjligheter att pröva nya tekniska produkter utan även de standarder, referensarkitektur och regelverk som utvecklas i andra sammanhang med en hög grad av praktisk tillämpning. Projektet kommer integreras i det regionala klustret IoT World som leds av Linköping Science Park.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat fyra faser. Utreda, Selektera, Testa, Implementationsförbereda. Målsättningen är att vi efter genomfört projekt ska ha skapat ett kunskapsunderlag som ger förutsättningar till storskalig spridning av beprövade lösningar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 mars 2023

Diarienummer 2022-03761

Statistik för sidan