Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Teknik för ursprungsmärkning av timmer och massaved

Diarienummer
Koordinator SVENSK SKOGSDATA AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Svenskskogsdata har utvecklat en metod, Tree-Id, för trädigenkänning med bildtagning av det avverkade trädets snittyta med hjälp av en mobilkamera, android . Genom avancerad optik och utprövad och patentsökt algortimer kan nu sekundsnabb matchning göras. Prototypen kommer nu som nästa steg att skalas upp för drift i stordator miljö och erbjudas som en global molntjänst

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har enligt projektplanen tagit fram en design och arkitektur för trädigenkänning vid manuell avverkning. Förutom prototyp har vi i dagsläget kommit längre än förväntat. Vi har nu en Alfaversion som ska testas i reell miljö.

Upplägg och genomförande

Arbetet har utförts av ett specialistteam med oss från Svenskskogsdata LTH, IBM och Viscando. Arbetet har genomförts med stöd att ett projekt stöd, Trello, som jag verkligen kan rekommendera. Varje steg och utvecklingsfas har dokumenterats och vi som beställare har varje dag 09.00 -10.00 kommenterat och givit klartecken för nästa steg i den back log vi gemensamt byggt upp.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04146

Statistik för sidan