Teknik för ursprungsmärkning av timmer och massaved

Diarienummer 2017-04146
Koordinator SVENSK SKOGSDATA AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Svenskskogsdata har utvecklat en metod, Tree-Id, för trädigenkänning med bildtagning av det avverkade trädets snittyta med hjälp av en mobilkamera, android . Genom avancerad optik och utprövad och patentsökt algortimer kan nu sekundsnabb matchning göras. Prototypen kommer nu som nästa steg att skalas upp för drift i stordator miljö och erbjudas som en global molntjänst

Resultat och förväntade effekter

Projektet har enligt projektplanen tagit fram en design och arkitektur för trädigenkänning vid manuell avverkning. Förutom prototyp har vi i dagsläget kommit längre än förväntat. Vi har nu en Alfaversion som ska testas i reell miljö.

Upplägg och genomförande

Arbetet har utförts av ett specialistteam med oss från Svenskskogsdata LTH, IBM och Viscando. Arbetet har genomförts med stöd att ett projekt stöd, Trello, som jag verkligen kan rekommendera. Varje steg och utvecklingsfas har dokumenterats och vi som beställare har varje dag 09.00 -10.00 kommenterat och givit klartecken för nästa steg i den back log vi gemensamt byggt upp.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.