Tangar - Fullskaligt test

Diarienummer 2018-03197
Koordinator Tangar Technologies AB
Bidrag från Vinnova 894 600 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups Step 2 autumn 2018

Syfte och mål

Tangar kommer i Steg 2 genomföra ett fullskaligt test och utveckling för att komma förbi bolagets största tekniska risk. När bolaget lyckats med detta tillgängliggörs Tangars teknik för inomhusnavigering till alla moderna smartphones. Vinnovas stöd i Steg 2 ger Tangar möjligheten att bevisa sin teknik, något som är viktigt för bolagets fortsatta tillväxt.

Förväntade effekter och resultat

Efter genomfört projekt kommer Tangar ha bevisat sin teknik och fått värdefull information under användartesten och stärkt samarbetet med sina partners. Ett lyckat fullskaligt test öppnar upp för en större extern finansiering vilket behövs för att nå Tangars högt ställda tillväxtmål.

Planerat upplägg och genomförande

Huvudsakliga aktiviteter: 1. 3D-inskanning. Skapar ett punktmoln av en större butik. 2. Produktdata. Nästa steg är att fylla punktmolnet med sökbar produktdata. 3. Sammankoppling. Utveckla kompatibilitet med både ARKit och ARCore. 4. Merförsäljning. Testa produkterbjudanden i 3D-rymden. 5. Användartester. Genomföras på två grupper, en mindre grupp och en större. 6. Uppföljning och sammanställning av fullskaligt test.

Externa länkar

Tangars webbplats

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.