Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Taktisk resursallokering för effektivt kapacitetsutnyttjande

Diarienummer
Koordinator GKN Aerospace Sweden AB - Avd 9510
Bidrag från Vinnova 5 800 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2023
Status Avslutat
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

Projektet hade som målsättning att få ökad förståelse för vilka parametrar och restriktioner som är viktiga vid allokering av produkter till produktionsresurser, samt information om vilka produktionstekniska och logistiska parametrar som påverkar den taktiska allokeringen av operationer. Målsättningen var även att få ökad kunskap om vilken effektiviseringspotential som finns i att allokera operationer till produktionsresurser i ett taktiskt tidsperspektiv. Detta uppnåddes och demonstrerades med praktiskt fungerande algoritm baserad på matematisk optimering.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade matematiskt i metodik för att approximativt lösa optimeringsproblem med flera motstridiga mål och ur produktionssystemsperspektivet ökade förståelsen för vilka parametrar och restriktioner som är viktiga vid allokering av produkter till produktionsresurser. Förståelse för detta samspel ger positiva effekter såsom: - Utökad optimeringsrymd för mer global optimering av företagets processer - Förbättrat beslutsstöd i samband med maskininvesteringar - Kunskap om hur specifika bearbetningsmetoder påverkar robusthet vid allokering

Upplägg och genomförande

Inför projektstart genomfördes en förstudie. Projektet drevs sedan med en industridoktorand som den centrala resursen, med stöd från företaget och högskolan. Hen satt de första 1,5 åren ca 2 dagar/vecka på företaget (fram till pandemin), vilket var gynnsamt för samproduktionen och förståelsen för den aktuella problematiken. Projektet drevs också tvärvetenskapligt mellan tre discipliner: tillämpad optimering (Chalmers), logistik (JTH) och produktionsteknik (teknisk expertis GKN) vilket gav praktisk robusthet för genomförande och resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 januari 2024

Diarienummer 2017-04845

Statistik för sidan