Nationella flygtekniska forsknings programmet 7:

NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Stängde 29 september 2017

Är du forskare eller har ett företag med verksamhet i Sverige? Då kan ni söka finansiering för forskningsprojekt inom flygteknik. Forskningsprojekten kan vara upp till fem år, ska koordineras av industrin och bedrivas i samverkan med akademin. Forskningsprogrammet finansieras av Vinnova och Försvarsmakten i samverkan.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forskningsprojekt inom flygteknik.

Vem kan söka?

Företag med verksamhet i Sverige tillsammans med svenska forskningsinstitut, universitet och högskolor.
Bidraget går till de akademiska parterna, institut och små och medelstora företag.

Hur mycket kan ni söka?

Minst 2 miljoner kronor under högst 5 år. Det medverkande företaget ska bidra med minst samma belopp i form av egna resurser.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Erbjudandet finansierar behovsmotiverade forskningsprojekt med lägre TRL-nivåer
  (Technology Readiness Level).

  Projekten ska koordineras av industrin, och vara inom forskningsområdena grundläggande flygteknik, helhetsförmåga och konceptstudier, integrerad struktur, intelligenta system och sensorer eller framdrivningsteknik.

  Det övergripande syftet med utlysningen är att bidra till:

  • Tillväxt och fler arbetstillfällen
  • Teknologispridning till andra sektorer
  • Industriell förnyelse
  • Grönare, säkrare och effektivare flygtrafik
  • Stärkt militär förmåga

  Projekten kan ingå i forskningskluster

  Projekten vi finansierar kan ingå i nya eller befintliga forskningskluster. Klustren är tänkta att främst byggas upp av doktorandprojekt där forskaren ska disputera inom något av forskningsområdena, men klustren kan även innehålla postdoc-projekt och examensarbeten.

  Målet med klustren är att öka relevansen och kvaliteten inom forskningsprogrammet. De ska också öka förståelsen inom projektet för var i innovationskedjan de befinner sig och hur de på bästa sätt kan bidra till att teknologin utvecklas och mognar i kommande forsknings- och utvecklingsprogram.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Utlysningen finansierar samarbeten mellan forskare och företag som är verksamma i Sverige. Deltagare kan vara stora företag, små och medelstora företag och svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut.

  Projekten ska bidra till programmets effektmål, och ska handla om något av följande områden:

  • Grundläggande flygteknik
  • Helhetsförmåga och konceptstudier
  • Integrerad struktur
  • Intelligenta system i flygplan och på marken
  • Framdrivning

  Projektet kan även genomföras i internationell samverkan med utländska projekt och aktörer, exempelvis projekt inom ramen för EUREKA, Clean Sky, EU:s ramprogram och GARTEUR.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Anders Blom

  Inriktning och innehållsansvarig, Innovair

  08-555 031 60

  Mats-Olof Olsson

  Inriktning och innehållsansvarig, FMV

  08-782 48 84

  Sanna Edlund

  Utlysningsansvarig på Vinnova

  08-473 31 63

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  FYMOV - Fysikalisk modellering av varmsprickor i svetsade nickelbaserade superlegeringar GKN AEROSPACE SWEDEN AB 4 107 984 kr Pågående 2017-04837
  Sensor Models for Aircraft Tradespace Exploration, SMART SAAB Aktiebolag 1 654 000 kr Pågående 2017-04842
  SUDDEN- Ytfenomen och defekters påverkan på mekaniska egenskaper hos additivt tillverkad Ti-6Al-4V GKN AEROSPACE SWEDEN AB 6 958 000 kr Pågående 2017-04846
  Validering av fabriceringsprocess för bi-metalliska flygmotorkomponenter i superlegeringar GKN AEROSPACE SWEDEN AB 3 775 874 kr Pågående 2017-04849
  VIND Virtuell Integrerad Demonstrator för turbomaskiner GKN AEROSPACE SWEDEN AB 6 300 000 kr Pågående 2017-04860
  Konstruktion för tillverkning av flygmotorkomponenter GKN AEROSPACE SWEDEN AB 3 050 000 kr Pågående 2017-04866
  Dimensioneringsmetodik för tryckbelastad NCF komposit GKN AEROSPACE SWEDEN AB 2 504 000 kr Pågående 2017-04867
  Kompakt och högpresterande SAR i autonoma flygfarkoster SAAB Aktiebolag 4 000 000 kr Pågående 2017-04872
  Artificial Wingman and Co-pilot SAAB Aktiebolag 5 000 000 kr Pågående 2017-04875
  Förbättrad analysförmåga och hållfasthet hos bultförband i komplex metall-kompositstruktur SAAB Aktiebolag 5 550 000 kr Pågående 2017-04877
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-02942