Nationella flygtekniska forsknings programmet 7

Programmet finansierar forskning inom flygteknik. Det övergripande syftet med utlysningen är att bidra till tillväxt och fler arbetstillfällen, teknologispridning till andra sektorer, industriell förnyelse och flygtrafik som är grönare, säkrare och mer effektiv.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 17 maj 2019

Flygteknik: Grönare, säkrare och effektivare flygtrafik

Stängde 17 maj 2019

Forskare och företagare med verksamhet i Sverige kan söka finansiering för forskningsprojekt inom flygteknik. Projekten kan pågå upp till fem år och ska koordineras av industrin.

Stängd
Stängde 29 september 2017

Forskningsprojekt inom flygteknik

Stängde 29 september 2017

Inom det här erbjudandet kan företag söka finansiering för forskningsprojekt i samverkan med akademin.

Senast uppdaterad 27 augusti 2020

Diarienummer 2017-02932

Statistik för sidan