Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Synkrotronstudie av sprickor i AM-byggda delar med laser-pulverbäddsfusion

Diarienummer
Koordinator SWERIM AB - Material- och Processutveckling
Bidrag från Vinnova 498 000 kronor
Projektets löptid februari 2020 - december 2021
Status Avslutat
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Industriella pilotprojekt för användning av neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur – hösten 2019
Slutrapport 2019-05287_Kanthal.pdf(pdf, 167 kB) (In English)

Syfte och mål

Porositet är en kritisk fråga vid additiv tillverkning (AM) av metaller. Densiteten för tillverkade komponenter kan varieras genom att justera processparametrarna. I vissa legeringssystem, så som Kanthals ferritiska Fe-Cr-Al stål, ökar emellertid högre densitet sprickbildning. För att Kanthal ska kunna producera komponenter av hög kvalitet är det därför viktigt att förstå varför och när i processkedjan dessa sprickor bildas. Genom att använda synkrotronbaserad XRD och SRµCT var det möjligt att bättre förstå kopplingen mellan porositet, restspänningar och spänningsrelaxation på grund av sprickbildning.

Resultat och förväntade effekter

Tydlig ökning och starkare variation i spänning uppmättes när porositeten minskade medan prover som fortfarande var fästa på byggplattan hade en annan töjningsprofil. Efter avspänningsglödgning fann man en låg och uniform spänningsprofil. Tillsammans med data från SRµCT var det möjligt att bättre förstå sambandet mellan porositet, restspänningar och spänningsrelaxation på grund av sprickbildning. Snabb implementering av denna teknik i industrin för liknande undersökningar är möjlig genom metodologin som utvecklats i projektet.

Upplägg och genomförande

Experimenten utfördes vid Swedish Materials Science (SMS) beamline P21 av strållinjeforskaren Ulrich Lienert vid Petra III i Hamburg, som erbjuder kombinationen av XRD och SRCT. För att undersöka effekten av porositetsnivåer på sprickinitiering och propagering i AM-delar analyserades 3x4x10mm prover med olika porositetsnivåer (från 97,7% till >99,9%) samt avspänningsglödgade prover och prover fortfarande fäst på byggplattan. De sex proverna krävde 8 timmars stråltid för XRD-analysen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2022

Diarienummer 2019-05287

Statistik för sidan