Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan

Här listar vi aktuella ansökningstillfällen inom erbjudandet.

Intresserad av att söka finansiering inom detta erbjudande?

Vill du inspireras av tidigare beviljade industriprojekt och de anläggningar som dessa har använt?

Här hittar du tidigare beviljade projekt riktade mot industriella tillämpningar. 

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 10 september 2020

Neutron- och fotonbaserad teknikanvändning inom industrin - 2020

Stängde 10 september 2020

Vi stödjer pilotprojekt som bygger kompetens kring industriellt nyttiggörande av storskalig forskningsinfrastruktur motsvarande MAX IV och ESS.

Stängd
Stängde 4 mars 2020

Öka doktoranders kompetens om neutron- och synkrotonbaserad teknik - vår 2020

Stängde 4 mars 2020

Bygga upp doktoranders kunskaper om neutron- och synkrotonbaserade analysmetoder, och hur dessa tekniker kan användas inom industrin.

Stängd
Stängde 20 november 2019

Neutron- och fotonbaserad teknikanvändning inom industrin - höst 2019

Stängde 20 november 2019

Vi stödjer pilotprojekt för användning av neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur.

Stängd
Stängde 20 augusti 2019

Öka doktoranders kompetens om neutron- och synkrotonbaserad teknik - 2019

Stängde 20 augusti 2019

En möjlighet för doktorander att bygga ny kompetens och relevanta nätverk inom sina forsknings- och tillämpningsområden, och få ökad kunskap om neutron- och synkrotronbaserade tekniker.

Stängd
Stängde 24 april 2019

Neutron- och fotonbaserad teknikanvändning inom industrin - vår 2019

Stängde 24 april 2019

Stödjer projektinitiativ som bygger kompetens kring industriellt nyttiggörande av storskalig forskningsinfrastruktur med avancerade experimentmiljöer motsvarande de som utvecklas vid MAX IV och ESS i Lund.

Stängd
Stängde 12 oktober 2018

Neutron- och fotonbaserad teknikanvändning inom industrin - 2018

Stängde 12 oktober 2018

För pilotprojekt som bygger kompetens kring industriellt nyttiggörande av avancerade experimentmiljöer motsvarande de vid MAX IV och ESS i Lund.

Stora internationella forskningsanläggningar

<p>Vinnova finansierar storskalig forskningsinfrastruktur p&aring; tv&aring; s&auml;tt. Dels st&ouml;djer vi svenska f&ouml;retag som leverant&ouml;rer till internationella forskningsanl&auml;ggningar. Dels uppmuntrar vi industriell anv&auml;ndning av anl&auml;ggningar som MAX IV och ESS.</p>

Senast uppdaterad 6 mars 2020

Diarienummer 2017-04491

Statistik för sidan