Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan:

Kompetensuppbyggnad för doktorander kring industrirelevanta neutron- och synkrotronbaserade analysmetoder – våren 2020

Stängde 4 mars 2020

Med utlysningen vill vi ge möjlighet för doktorander som är anställda vid lärosäten, forskningsinstitut eller företag att få ökad kunskap om neutron- och synkrotronbaserade tekniker och hur de kan användas för industrirelevanta tillämpningar.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt på maximalt 12 månader. Projektet ska komplettera ett redan pågående och finansierat doktorandsprojekt.

Vem kan söka?

En konstellation bestående av minst en doktorand med handledare utan kapacitet att själva använda sig av neutron/synkrotron-experiment, som samverkar med expertis inom detta.

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt 400 000 kronor i bidrag per projektansökan.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Målet med denna utlysning är att öka antalet disputerade som har kunskap om neutron- och synkrotronbaserade tekniker och hur de kan användas inom industrirelevant forskning. Utöver en ökad kompetensbas är en annan förväntad effekt att de nya nätverken inom och mellan lärosäten, institut och företag, bidrar till en stärkt förmåga att nyttiggörande dessa tekniker.

  Projektförslaget ska adressera en industriell tillämpning. Projektets industrirelevans ska styrkas genom ett stödbrev, av ett svenskt företag som inte behöver vara projektpart.

  Projektplanen ska inkludera genomförandet av ett experiment vid MAX IV eller någon internationell storskalig forskningsinfrastruktur för neutron- eller synkrotronbaserade tekniker.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Erbjudandet riktar sig till doktorander som inte redan har erfarenhet av att använda sig av dessa avancerade analystekniker och experimentmiljöer.

  • Projektförslaget ska bygga på och komplettera ett redan pågående och finansierat doktorandprojekt.

  • Vi avser inte att finansiera projekt som ytterligare stärker en doktorand eller handledare som redan har kapacitet att själva använda sig av dessa avancerade analystekniker och experimentmiljöer.

  • Projektet ska planeras och genomföras i nära samverkan med expertis inom aktuell neutron- eller synkrotronbaserad teknik.

  • Varje enskild doktorand får endast ingå i en projektansökan.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Maria Öhman

  Utlysningsansvarig

  08-473 3189

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  08-473 3179

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Läs mer om stora forskningsanläggningar

  <p>Vinnova finansierar storskalig forskningsinfrastruktur p&aring; tv&aring; s&auml;tt. Dels st&ouml;djer vi svenska f&ouml;retag som leverant&ouml;rer till internationella forskningsanl&auml;ggningar. Dels uppmuntrar vi industriell anv&auml;ndning av anl&auml;ggningar som MAX IV och ESS.</p>

  Diarienummer 2019-04476

  Statistik för sidan