Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utvecklingsprojekt för ökat industriellt nyttiggörande av neutron- och synkrotronljusbaserade tekniker, 2023

Vinnova vill bidra till ökad förståelse, förmåga och kapacitet kring hur analystekniker baserade på neutronspridning respektive synkrotronljus kan svara mot industriella och samhälleliga behov, så som utveckling eller förbättring av nya material, läkemedel eller industriella processer. Erbjudandet medger användning av alla typer av experimenttid/stråltid som erbjuds av såväl svenska MAX IV som neutron- och synkrotronljusanläggningar utanför Sverige. För fullständig information se Utlysningstexten.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Utvecklingsprojekt med projekttid max 24 månader som bygger förståelse, förmågor och kapacitet kring industriellt nyttiggörande av tekniker och metoder baserade på neutronspridning och synkrotronljus.

Vem kan söka?

Företag i forskningssamverkan med andra juridiska personer. Minst två projektparter, varav minst ett svenskt företag som äger behovet och en svensk organisation som står för expertkompetens

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt 1 500 000 kronor kan sökas per projektansökan. Minst 30% av de totala stödberättigande projektkostnaderna ska finansieras av projektparterna själva. 15 miljoner kronor är reserverade för utlysningen

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Maria Öhman

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 31 89

  Sussi Trankell

  Administratör

  +46 8 473 31 58

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2023-00268

  Statistik för sidan