Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SwitchIn - Underlättar för små och medelstora företag att anställa

Diarienummer
Koordinator IMRSV Studios Ab
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

SwitchIn syftar till att erbjuda främst unga arbetssökande ett mer modernt och anpassat verktyg för att snabbare komma i arbete. Detta i kombination med att möjliggöra för arbetsgivare att snabbare sköta rekryteringsprocessen samt få värdefulla betyg på kandidaterna. SwitchIn har mottagits mycket väl på marknaden. Det har varit mycket skriverier kring detta nya sätt att söka jobb och personal samtidigt som de arbetssökande dagligen strömmar in till appen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Över 12000 ansökningar till jobb har skickats av nästan 5000 kandidater i appen under dess första månad. Det vida överträffar alla våra förväntningar och förhoppningar.

Upplägg och genomförande

SwitchIn är skapad under devisen "Fast to market - fast to adapt". Utvecklingstiden var en kritisk faktor och sattes så snävt som 3 månader vilket också hölls. Med förståelse för att det ändå måste göras korrigeringar efter lansering, skapades en enklare version att lansera och efter lansering släppa minst en uppdatering i veckan de kommande månaderna med nya funktioner och förbättringar. Något som också får målgruppen att återkomma. SwitchIn är först i sitt slag vilket är viktigt. First to market övertag.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 mars 2019

Diarienummer 2019-00399

Statistik för sidan