Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Sustainable Business Springboard

Diarienummer
Koordinator Heureka Ventures (H V Group AB)
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juli 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

Projektets långsiktiga mål är att bidra till ett hållbart samhälle genom att stärka näringslivets förmåga att utveckla hållbara affärsmodeller och bidra till uppfyllandet av Agenda 2030. Målen för fas 1 har varit att kartlägga näringslivets behov avseende stöd för hållbar affärsutveckling, central hållbarhetsforskning, ledande affärsutvecklingsmetodik samt utveckla, testa och iterera nya affärsutvecklingsverktyg och innovationsprocesser för hållbar affärsutveckling. Målen för fas 1 uppfylldes enligt plan.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har hittills resulterat i: - Paketering av central hållbarhetsforskning i form av en målgruppsanpassad introduktionsföreläsning. - Affärsutvecklingsverktyg och innovationsprocesser anpassade för hållbar affärsutveckling utifrån de prioriterade målgruppernas behov. - Verktygen fritt tillgängliga via www.sustainablebusinesscanvas.com. En kapacitetshöjning av näringslivets aktörers förmåga att utveckla verkligt hållbara affärsmodeller förväntas när resultaten används på bred skala efter spridning genom anpassade och riktade insatser under fas 2 och 3.

Upplägg och genomförande

Fas 1 har genomförts i stegen: 1. Kartläggning av målgruppernas behov 2. Kartläggning av central hållbarhetsforskning och affärsutvecklingsmetodik 3. Utformning/paketering av kunskaper, affärsutvecklingsverktyg och innovationsprocesser 4. Tester och iterering med målgrupperna 5. Utvärdering och planering för implementering av resultaten i fas 2 Projektets målgrupper under fas 1 har varit: 1. VD:ar och affärsutvecklare 2. Styrelseproffs 3. Entreprenörer 4. Investerare 5. Inkubatorer, branschorganisationer och andra understödjande aktörer

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03411

Statistik för sidan