Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Supply of BATTERy minerals using lignin nanoparticles as FLotAtIon collectors (BATTERFLAI)

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för kemiteknik
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var: 1. Slutföra inlämningen av en projektansökan, BATTERFLAI, till EIT RawMaterials KAVA 6. 2. Fortsätta arbetet från LIGNOFLOT för att ytterligare stärka projektansökan så att projektet skulle kunna starta från TRL5. Samtliga mål har uppnåtts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Som ett resultat av det nuvarande projektet färdigställdes en projektansökan, BATTERFLAI, som nu har beviljats av EIT RawMaterials KAVA 6. Dessutom kunde vi visa att storleken på den nya ligninbaserade flotationssamlaren kan kontrolleras för både gran- och björklignin och vi kunde producera olika storlekar av lignin-nano-mikropartiklar som ska användas som flotationssamlare. Detta kommer att väsentligt främja vårt arbete inom EIT RawMaterials-projekt.

Upplägg och genomförande

Projektet koordinerades av Prof. Paul Christakopoulos vid Luleå tekniska universitet. Projektet inkluderade LTUs forskargrupp inom Biokemisk processteknik som utförde det experimentella arbetet med produktion av lignin-nanopartiklar och samordnade beredningen av projektansökan till EIT RawMaterials KAVA 6 tillsammans med LTU Business.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 februari 2019

Diarienummer 2019-00099

Statistik för sidan