Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

StudyBee Premium

Diarienummer
Koordinator STUDYBEE AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med detta projektet var att kunna erbjuda olika funktioner till våra kunder och kunna ta betalt baserat på vilka funktioner som används. Detta målet uppfyllde vi och har nu en utvecklad attraktiv produkt som vi kan ta betalt för i Sverige.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet från projektet är att vi nu kan erbjuda en kundanpassad produkt till olika kostnader baserat på vilka funktioner och den storlek som en viss kund har. Detta gör att vårt erbjudande till Sveriges lärare blir prisvärt oavsett vilken typ av skola som man arbetar på. Vi ser redan effekten att lärare behöver lägga mindre tid på onödigt administrationsarbete, och kan därmed lägga mer tid på det pedagogiska arbetet.

Upplägg och genomförande

Vi har i stort sett följt det planerade upplägget, där vi ändrat strukturen i vårt backend för att passa olika kunder. Då vi gjorde denna strukturförändring passade vi även på att höja säkerheten, vilket är väldigt viktigt för StudyBee. Utvecklingen av den övergripande vyn ändrade vi fokus på för att uppfylla lärarens krav eftersom det visade sig vara viktigast i detta skede. Vidareutveckling av den övergripande vyn kommer i nästa projekt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00628

Statistik för sidan