Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

StoryTourist

Diarienummer
Koordinator Velodrom AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

StoryTourist är nytt sätt att resa och uppleva böcker, filmer och andra berättelser på de platser där de utspelar sig - det är som Pokémon Go för berättelser! StoryTourist har genomfört en utredning av marknadsmässiga förutsättningar genom att testa och validera tilltänkta kundsegment, marknadsstrategier och affärsmodell och har uppnått projektets mål att göra innovationen StoryTourist investeringsredo, vilket lett till en första investering av riskkapital.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet är, vid sidan om investeringen av riskkapital, att vissa av StoryTourists strategier kring kundsegment, marknadsföringskanaler, affärsmodell och prissättning mot slutkonsumenten har kunnat verifieras, medan andra har marknadsanpassats utifrån projektets lärdomar. Projektet kommer också, som planerat, resultera i ett följdprojekt som syftar till att vidareutveckla vår affärsmodell och stärka vår skalbarhet och konkurrenskraft genom att utveckla en publiceringsplattform för vår B2B-marknad.

Upplägg och genomförande

För att nå projektets övergripande mål planerade vi tre olika aktiviteter, som genomfördes parallellt och alla hade egna delmål: kundbehovs- och marknadsvalidering, affärsmodells- och prissättningstest samt produktvalidering och teknisk vidareutveckling. Vi ändrade upplägget kring affärsmodells- och prissättningstesten, vilket ledde till att vi fick ökad kunskap om hur vår produkt används, men på bekostnad av kunskap om affärsmodellen. Vi nådde dock våra delmål inom de övriga två aktiviteterna, samt vårt övergripande mål.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01254

Statistik för sidan