StoryTourist

Diarienummer 2018-01254
Koordinator Velodrom AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

StoryTourist är nytt sätt att resa och uppleva böcker, filmer och andra berättelser på de platser där de utspelar sig - det är som Pokémon Go för berättelser! StoryTourist har stor internationell potential och genomför nu en utredning av marknadsmässiga förutsättningar genom att testa och validera tilltänkta kundsegment, marknadsstrategier och affärsmodell, med målet att göra innovationen StoryTourist investeringsredo.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att projektet antingen leder till en marknadsanpassning eller verifiering av StoryTourists strategier kring kundsegment, marknadsföringskanaler, affärsmodell och prissättning, Vi förväntar oss att vi 1 år efter ett lyckat projekt har tagit in vår första runda såddkapital, har grenat ut mot både film- och musikturism, har nått och engagerat våra early adopters samt gör förberedelser för att växa och skala upp genom att bygga vår publiceringsplattform.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer att genomföra tre aktiviteter: kundbehovs- och marknadsvalidering, affärsmodells- och prissättningstest samt produktvalidering och teknisk vidareutveckling. Processerna kommer att ske direkt på marknaden mot slutkonsument och vara beroende av att vi snabbt kan testa och iterera. Aktiviteterna kommer därför att pågå sammanflätat och simultant under hela projektperioden.

Externa länkar

Detta är webbsidan för företaget, inte specifikt Vinnovaprojektet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.