Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Stöd för ny nätverksteknologi för distansmätning av EKG

Diarienummer
Koordinator Zenicor Medical Systems AB
Bidrag från Vinnova 98 400 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Syfte och mål

Projektmålet att uppgradera EKG-2 för att stödja ny mobil nätverksteknik, möjliggöra marknadsföring på nya marknader samt öka kunskapen inför beslut om ny produktgeneration uppfylldes. Utvecklade prototyper testades framgångsrikt i Sverige och utomlands.

Resultat och förväntade effekter

Zenicor EKG-2 vidareutvecklades framgångsrikt med stöd för ny modern mobil nätverksteknologi. Den modifierade apparaten testades framgångsrikt i Sverige och utomlands. Den nya tekniken förbättrade sändningsprestanda i flera avseenden och utökade geografiska räckvidden för enheten.

Upplägg och genomförande

Projektet delades i i tre faser. I konceptfasen identiferades och specificerades lämplig hårdvara för ändamålet. I implementationsfasen utvecklades ny programvara samt genomfördes nödvändiga modiferingar i mekanikkonstruktion för de nya komponenterna. Därefter sattes två fullt fungerande enheter ihop vilka testades i Sverige och utomlands. Projektet har genomförts planenligt och produkten uppfyller de krav projektet satte upp. Den kompetens som tillfördes projektet med finansiellt stöd från MedTech4Health/Vinnovas, har varit essentiell för projektets genomförande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 september 2017

Diarienummer 2017-03752

Statistik för sidan