Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stöd för ny nätverksteknologi för distansmätning av EKG

Diarienummer
Koordinator Zenicor Medical Systems AB
Bidrag från Vinnova 98 400 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Syfte och mål

Projektmålet att uppgradera EKG-2 för att stödja ny mobil nätverksteknik, möjliggöra marknadsföring på nya marknader samt öka kunskapen inför beslut om ny produktgeneration uppfylldes. Utvecklade prototyper testades framgångsrikt i Sverige och utomlands.

Resultat och förväntade effekter

Zenicor EKG-2 vidareutvecklades framgångsrikt med stöd för ny modern mobil nätverksteknologi. Den modifierade apparaten testades framgångsrikt i Sverige och utomlands. Den nya tekniken förbättrade sändningsprestanda i flera avseenden och utökade geografiska räckvidden för enheten.

Upplägg och genomförande

Projektet delades i i tre faser. I konceptfasen identiferades och specificerades lämplig hårdvara för ändamålet. I implementationsfasen utvecklades ny programvara samt genomfördes nödvändiga modiferingar i mekanikkonstruktion för de nya komponenterna. Därefter sattes två fullt fungerande enheter ihop vilka testades i Sverige och utomlands. Projektet har genomförts planenligt och produkten uppfyller de krav projektet satte upp. Den kompetens som tillfördes projektet med finansiellt stöd från MedTech4Health/Vinnovas, har varit essentiell för projektets genomförande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 september 2017

Diarienummer 2017-03752

Statistik för sidan