Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sthlm Virtual City

Diarienummer
Koordinator Univrses AB (publ) - Univrses
Bidrag från Vinnova 3 290 495 kronor
Projektets löptid januari 2020 - december 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden
Ansökningsomgång Innovationer för ett digitaliserat och automatiserat transportsystem för människor och gods

Syfte och mål

Syftet med projektet Sthlm Virtual City är att realisera de högt uppsatta mål konsortiet satt, Syftet med de valda målen är att dels bidra till framtida forskning, bidra i arbetet med digital tvilling samt att lösa faktiska problem i samhället. Inom Sthlm Virtual City-projektet definierades fyra tydliga mål. Kartläggning av trafikskyltar i realtid Kartläggning av fordonsflottan i realtid och geofencing Trafikflöde i realtid och insikter om överbelastning Fotgängare i realtid och publikfördelning

Resultat och förväntade effekter

Resultatet redovisas utifrån de tre kriterier som satts upp i projektet: Täckningsgrad av vägnätet Noggrannhet och robusthet vid detektion av skyltar Analys av hur lösningen kan påverka arbetssätt kopplat till exempelvis städers underhåll samt beteenden i fordonsflottan. Alla mål med projektet är uppnådda och all funktionalitet testades och verifierades under projekttiden. Utöver detta har nya användningsområden identifierats som potentiell vidareutveckling för produkten och redan idag kan kunder se värde i den produkt som utvecklats.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit uppdelat i olika arbetspaket, Preliminary Tasks - I detta arbetspaket arbetade konsortiet främst med förberedande arbete, skapade den grund som behövdes för det framtida arbetet med lösningen Edge Computation - Detta arbetspaket innehöll allt arbete kring appen och det som sker i telefonen Cloud Computation - Detta arbetspaket representerar det som händer på molnsidan De tekniska arbetspaketen utfördes iterativt där krav, utveckling, integrering och validering med test pågick i sekventiella faser där man även tog in resultat och feedback från föregående fas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 april 2022

Diarienummer 2019-05095

Statistik för sidan