Spetspatienter - en ny resurs för hälsa

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Centrum för Hälsoinformatik (HIC) LIME
Bidrag från Vinnova 8 722 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Målet är att etablera ett diagnosoberoende kompetenscenter för aktiva patienter. En spetspatient är en patient (eller närstående) som i kontakt med livsomvälvande sjukdom utvecklar strategier och metoder för att maximera må-bra-tiden . Vi tror att fler kan bli spetspatienter med hjälp av egenvårdsutbildning och tillgång till bra verktyg och detta ska kompetenscentret bidra med. Kompetenscentret ska även ge förutsättningar för att öka kontaktytorna mellan spetspatienter å ena sidan och andra patienter (och närstående), vård, forskning, företag och liknande å andra sidan.

Förväntade effekter och resultat

Projektets effektmål är fler patienter som vet, kan och vill mer. När vår lösning är implementerad kommer vi att se fler kunniga patienter aktivt engagerade i sin egenvård och vårdens förbättringsarbete. Detta leder till att efterfrågan på vård förändras genom att patienter som kan och vill ta ett större ansvar för sin hälsa får bättre möjligheter att göra det. Detta kommer att leda till kulturförändringar i vården vilket i sin tur leder till ett mer långsiktigt hållbart system för hälsa.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer att använda ett iterativt arbetssätt där modeller och koncept kommer att utvecklas, testas och anpassas i nära samarbete med patienter och närstående, vårdgivare samt andra intressenter. Resultaten kommer löpande göras allmänt tillgängligt via open-access-publikationer, sociala media, öppna möten (IRL och virtuella) samt allmänt tillgängliga rapporter mm. Detta för att sprida kunskap om projektet och skapa förutsättningar för ett bredare intresse och engagemang.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.