Utmaningsdriven innovation – Steg 2 samverkansprojekt

I programmet Utmaningsdriven innovation (UDI) ger vi förutsättningar för aktörer som vill utforska, utveckla och genomföra nytänkande lösningar som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Steg 2 samverkansprojekt är för dig som redan genomfört det första steget. Fokus är att utveckla och testa lösningarna.

Vad kan ni söka för?

Vidareutveckla resultatet från steg 1 genom att utveckla, testa och utvärdera (del-)lösningar. Genomförandetid är cirka 2 år.

Vem kan söka?

Konstellationer som genomfört ett projekt i steg 1 i programmet.

Hur mycket kan ni söka?

Högst 10 miljoner kronor. Stödnivån är max 50 procent.

Vad handlar erbjudandet om?

Utmaningsdriven innovation (UDI) är programmet för projekt som genom bred samverkan vill hitta lösningar för att möta vår tids stora globala samhällsutmaningar. Det handlar bland annat om utmaningar som klimatkrisen och omställning till förnybar energi, hållbar konsumtion och produktion, men också en god hälsa för alla, minskad ojämlikhet och social utsatthet.

Vi utgår från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och vänder oss till er som har nyskapande lösningar med internationell lyskraft och stor potential att bidra till jämställd och hållbar utveckling.

Finansiering i tre steg

Inom UDI kan projekt få finansiering i tre steg: initiering, samverkansprojekt och implementering. För projekten ska kunna arbeta långsiktigt med att lösa de komplexa samhällsutmaningarna beviljar vi större summor i steg 2 och 3.

  • I Steg 2 samverkansprojekt fördjupas samverkan mellan aktörerna och lösningar eller dellösningar utvecklas och testas. I det andra steget kan projekt söka maximalt 10 miljoner kronor.
  • Steg 3 implementering handlar om att testa lösningarna i verklig miljö och att implementera och sprida resultaten. I det tredje och sista steget kan projekt söka maximalt 20 miljoner kronor.

För att få söka nästa steg krävs att projektet har fullföljt och blivit godkänt i det föregående steget. Nya projekt startar alltså i steg 1. Varje steg öppnar för ansökningar en gång på våren och en gång på hösten.

Läs utlysningstexten

I utlysningstexten hittar ni all information om utlysningen, bland annat detaljerad information om bedömningskriterierna och våra formella krav. Det är viktigt att ni läser den noga innan ni påbörjar er ansökan.

Utmaningsdriven innovation - Steg 2 samverkansprojekt

Projekt som finansierats inom satsningen

Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
Hållbara affärsmodellsinnovationer för digitalisering av svenska industriella ekosystem Luleå tekniska universitet 9 668 000 kr Pågående 2017-01301
POPFREE - Främjande av PFAS-fria alternativ RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 10 000 000 kr Pågående 2017-03730
DigiDrick - Digitalisering av Dricksvattenverk för säkrare vattenförsörjning IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 7 499 000 kr Pågående 2017-03729
Konkurrenskraftig produktion av träfiber-baserade kompositer Swerea SICOMP AB 3 369 000 kr Pågående 2016-03854
Tech Farm: Framtidens yteffektiva boende REINVENT AB 9 000 000 kr Pågående 2016-03766
Reducering av implantatrelaterade komplikationer (RIK) RISE Research Institutes of Sweden AB 6 336 000 kr Pågående 2015-04368
Nästa generations drivlineproduktion Högskolan i Skövde 9 526 000 kr Pågående 2018-00426
Prehospital resursoptimering Västerbottens läns landsting 8 022 315 kr Pågående 2018-00422
Wouldwood 2 RISE INNVENTIA AB 7 456 000 kr Pågående 2018-00420
SIPTex Svensk Innovationsplattform för Textilsortering IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 8 950 000 kr Pågående 2016-00486
AutoMed - Automation within Specialized Care ABB AB 10 000 000 kr Pågående 2016-00661
MACRO MAt i Cirkulära RObusta system Stockholms Stad 8 168 000 kr Pågående 2016-00616
Tech Farm: Framtidens yteffektiva boende REINVENT AB 9 000 000 kr Pågående 2016-03766
Innovativ teknik för framtidens akutsjukvård Region Skåne 10 000 000 kr Pågående 2015-00382
Cirkulära produktflöden i byggsektorn - återbruk av byggmaterial i industriell skala IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 5 604 000 kr Pågående 2017-01251
Odlande Stadsbasarer. Klimatsäkra, arbetskapande odlingssystem i industriområden INVEST STOCKHOLM BUSINESS REGION AB 4 578 000 kr Pågående 2017-01205
Banbrytande precision för ortopedisk kirurgi SECTRA Aktiebolag 9 927 000 kr Pågående 2016-03742
Reducering av implantatrelaterade komplikationer (RIK) RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 5 760 000 kr Pågående 2015-04368
Utnyttjande av organiskt slam i metallindustri -OSMet S2 SWEREA MEFOS AB 10 000 000 kr Pågående 2017-01327
Sjyst data! RISE Acreo AB 10 000 000 kr Pågående 2017-01312
Hållbara affärsmodellsinnovationer för digitalisering av svenska industriella ekosystem Luleå tekniska universitet 9 668 000 kr Pågående 2017-01301
Future City Flow SWEDEN WATER RESEARCH AKTIEBOLAG 7 774 000 kr Pågående 2017-01046
Hållbar innovation för internationell kris och katastrof RISE Research Institutes of Sweden AB 9 018 000 kr Pågående 2016-03849
DenCity LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 10 000 000 kr Pågående 2015-04302
Hållbar innemiljö för fritid i staden - Simhallar CBI Betonginstitutet AB 9 160 000 kr Pågående 2015-04210
Konkurrenskraftig produktion av träfiber-baserade kompositer Swerea SICOMP AB 3 369 000 kr Pågående 2016-03854
Smittfri vård RISE Research Institutes of Sweden AB 9 986 819 kr Pågående 2018-00436
Prehospital resursoptimering Västerbottens läns landsting 8 022 315 kr Pågående 2018-00422
Spinn tråden på nytt av återvunnen fiber Linköpings universitet 3 438 000 kr Pågående 2017-03718
Sjyst data! RISE Research Institutes of Sweden AB 10 000 000 kr Pågående 2017-01312
Spinn tråden på nytt av återvunnen fiber Linköpings universitet 3 438 000 kr Pågående 2017-03718
MACRO MAt i Cirkulära RObusta system Stockholms Stad 8 168 000 kr Pågående 2016-00616
Smittfri vård RISE Research Institutes of Sweden AB 9 986 819 kr Pågående 2018-00436
Framtidens mål - Individanpassad, 3D-printad mat för de som har svårt att svälja RISE Research Institutes of Sweden AB 4 287 000 kr Pågående 2018-00432
Ultrakänsliga analyser för bättre hälsa och kriminalteknik (ULTRA-UDI) RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 10 000 000 kr Pågående 2018-00421
VRI-proaktiv - Nya arbetssätt och IT-stöd för att bekämpa vårdrelaterade infektioner Karolinska Universitetssjukhuset 8 999 000 kr Pågående 2016-00563
DigInclude - Digital inkludering i det uppkopplade samhället för grupper med speciella behov RISE SICS East AB 9 275 000 kr Pågående 2016-00496
SIPTex Svensk Innovationsplattform för Textilsortering IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 8 950 000 kr Pågående 2016-00486
Avancerad diagnostik i onkologi - en testbädd för riskprediktion av prostatacancer Lunds universitet 8 078 000 kr Pågående 2016-00462
Pipestatus SWEDEN WATER RESEARCH AKTIEBOLAG 9 628 000 kr Pågående 2015-04326
Kirurgens Perspektiv Skånes universitetssjukhus 10 000 000 kr Pågående 2017-03728
Miniaturized self-powered industrial sensor systems using energy harvesting technologies-Energy Supply Toolkit RISE Acreo AB 9 915 000 kr Pågående 2017-03725
SilCoTex: SilCoTex: Hållbart smutsavvisande textilier CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 3 230 000 kr Pågående 2017-03724
SALUTOGEN - Seniorers Aktivitet och Livskvalitet Understödd av Teknik genOm Glädje, Engagemang och Nyfikenhet Mälardalens högskola 4 136 000 kr Pågående 2017-03717
Hälsofrämjande innovation i samverkan Malmö högskola 8 661 000 kr Pågående 2017-01272
Får jag lov? (FJL) Boverket 9 999 000 kr Pågående 2016-03836
Health Innovation Platform (HIP) Karolinska Institutet Holding AB 9 503 000 kr Pågående 2016-00646
Rest till bäst - Biokol som lösning och produkt i det cirkulära och livskraftiga samhället Lunds kommun 10 000 000 kr Pågående 2018-00435
Rural ICT Testbed - #fulltäckning Luleå tekniska universitet 8 965 072 kr Pågående 2018-00431
Snabbare och effektivare analysmetoder för förbättrad risk och kvalitetshantering i livsmedelskedjan RISE Research Institutes of Sweden AB 10 000 000 kr Pågående 2015-04327
Smart City SRS STOCKHOLMS KOMMUN 10 000 000 kr Avslutat 2012-01148
Förpackningssystem för minskat matsvinn 2 INNVENTIA AB 4 738 000 kr Avslutat 2015-00478
Framtidsoperatören CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 10 000 000 kr Avslutat 2012-01275
Urbana ekosystemtjänster STOCKHOLMS KOMMUN 4 784 000 kr Avslutat 2012-01262
Simovate Umeå universitet 10 000 000 kr Avslutat 2012-01235
Online-laboratorium för medicinsk bildanalys SECTRA Aktiebolag 9 456 000 kr Avslutat 2012-01213
Metoder och verktyg för implementering av cellbaserade terapier i offentlig sjukvård Karolinska Universitetssjukhuset 9 776 773 kr Avslutat 2012-01211
Online sensorsystem för resurseffektiv vattenhantering ACREO SWEDISH ICT AB 10 000 000 kr Avslutat 2012-01208
Nya plattformar för kommunikation mellan mobiltelefon och tryckta smarta etiketter ACREO SWEDISH ICT AB 10 000 000 kr Avslutat 2012-01172
Smedpack INNVENTIA AB 10 000 000 kr Avslutat 2012-01110
Södertörnsmodellen KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 8 000 000 kr Avslutat 2014-00918
Från spill till guld samverkansprojekt Swerea IVF AB 7 132 000 kr Avslutat 2014-00904
GrönNano - innovativ vattenhantering Luleå tekniska universitet 10 000 000 kr Avslutat 2014-00804
Nya vegetabiliska livsmedel med högt proteinvärde SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 1 600 000 kr Avslutat 2014-00792
Högsäkerhetsprodukter på COTS plattformar SICS SWEDISH ICT AB 6 239 956 kr Avslutat 2014-00702
GreenIoT: En Energieffektiv IoT-plattform för Öppen Data och Hållbar Utveckling Uppsala universitet 10 000 000 kr Avslutat 2015-00347
Ökad delaktighet för personer med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 3 200 000 kr Avslutat 2015-00253
Utveckling av fogningsmetoder för kombinationer av olika material till hybridkonstruktioner - ett LIGHTer initiativ Swerea SWECAST AB 10 000 000 kr Avslutat 2011-02312
Plasmabiomarkörer för individualiserad medicin inom hjärtkärlsjukdomar Kungliga tekniska högskolan 9 983 000 kr Avslutat 2011-02497
Elmob- elektrifierad mobilitet i Göteborg LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 7 985 000 kr Avslutat 2014-00957
Kretsloppsbaserad produktion och förädling av grönsaker och fisk Findus Sverige Aktiebolag 9 627 468 kr Avslutat 2015-04412
Nästa generations testsystem för snabbare och säkrare biologisk utvärdering av läkemedel, material och kemikalier SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 9 468 869 kr Avslutat 2014-00695
Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna anläggningar/tak på betongbjälklag med nolltolerans mot läckage CBI Betonginstitutet AB 8 500 000 kr Avslutat 2014-00579
Affärsmodellsinnovation för cirkulära möbelflöden - steg II Industrial Development Center West Sweden AB 9 894 000 kr Avslutat 2015-00355
Delad energi är dubbel energi MALMÖ KOMMUN 7 911 295 kr Avslutat 2015-00295
STREAM - Strömmen av information för smart effektiv automation SICS Swedish ICT Västerås AB 10 000 000 kr Avslutat 2012-01277
Grå-gröna systemlösningar för hållbara städer CBI Betonginstitutet AB 9 462 541 kr Avslutat 2012-01271
BiodiverCity fas B MALMÖ KOMMUN 9 995 000 kr Avslutat 2012-01165
Datajournalistik Södertörns högskola 4 934 663 kr Avslutat 2012-01102
Effektiva värdekedjor för framtagning av premiumprodukter Luleå tekniska universitet 10 000 000 kr Avslutat 2011-02857
Hållbara och attraktiva stationssamhällen Göteborgsregionens kommunalförbund 7 218 074 kr Avslutat 2015-04293
Innovation mot infektion SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 10 000 000 kr Avslutat 2012-01252
IKT och IoT för energieffektivisering Malmö högskola 10 000 000 kr Avslutat 2012-01245
Innovationshubb för vård på distans Karolinska Universitetssjukhuset 10 000 000 kr Avslutat 2012-01240
Vård av patienter i hemmet - en generaliserbar lösning utifrån vård av KOL-patienter SICS SWEDISH ICT AB 10 000 000 kr Avslutat 2012-01239
Hållbara produktionsformer för högteknologisk tillverkning av MEMS-baserade sensorsystem i Sverige KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 9 999 000 kr Avslutat 2012-01233
GO:SMART LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 9 934 000 kr Avslutat 2012-01218
Öka patientens kunskap och makt för förbättrad hälsa och för kostnadseffektiv vård Karolinska institutet 9 505 000 kr Avslutat 2012-01203
Plattformsstrategi för svensk processindustri Luleå tekniska universitet 7 000 000 kr Avslutat 2012-01179
ForTex -Ekoeffektiva textilfibrer från skog SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 9 960 000 kr Avslutat 2012-01146
EFRAIM - Ekosystem för framtidens mediadistribution ACREO SWEDISH ICT AB 10 000 000 kr Avslutat 2012-01143
Skogskemi - Hållbara kemikalier och material SP PROCESSUM AKTIEBOLAG 9 500 000 kr Avslutat 2012-01138
Effektivare bilddiagnostik med nya former för samarbete i nätverk RXEYE AB 9 976 281 kr Avslutat 2012-01105
STADSBRUK- odlar livskvalitet, nya hållbara utvecklingsmodeller för odling i och tillsammans med staden Sveriges Lantbruksuniversitet 9 500 000 kr Avslutat 2014-00832
Datadriven InnovationsArena Malmö högskola 8 100 000 kr Avslutat 2014-00807
IntegrIT ett innovativt verktyg för klinisk forskning och kunskapsbaserad vård Karolinska Institutet 9 486 200 kr Avslutat 2014-00736
SAMCITY - Hållbart försörjningssystem för attraktiv stad MALMÖ KOMMUN 4 150 000 kr Avslutat 2014-00726
I-Tex, Intelligent användning av Innovativa Textilier för en friskare patientnära sjukhusmiljö SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 9 000 000 kr Avslutat 2014-00719
Den varma och rena staden 2 Lunds kommun 10 000 000 kr Avslutat 2014-00717
IT-stöd för avancerad cancervård i hemmet Lunds universitet 10 000 000 kr Avslutat 2011-02796

Läs mer om programmet Utmaningsdriven innovation

<p>Satsningen arbetar utifrån förutsättningen att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige.</p>
Senast uppdaterad 11 oktober 2018 Statistik för sidan Diarienummer 2013-04314