Utmaningsdriven innovation – Steg 2 samverkansprojekt

Innovation och samverkan är viktigare än någonsin och nödvändigt för att uppnå ett hållbart samhälle. Därför finansierar vi i Utmaningsdriven innovation (UDI) samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Steg 2 samverkansprojekt är för dig som redan genomfört det första steget. Fokus är att utveckla och testa lösningarna.

Vad kan ni söka för?

I detta steg fördjupas samverkan mellan aktörerna och ni börjar utveckla och testa era innovativa lösningar. Testerna kan man göra både i labb och i verkligheten, men kunder och användare ska alltid vara involverade. Ni ska förtydliga era planer för hur innovationen/innovationerna ska införas och förvaltas. Genomförandetid är cirka 2 år.

Vem kan söka?

Konstellationer som genomfört ett projekt i steg 1 i programmet.

Hur mycket kan ni söka?

Högst 10 miljoner kronor. Stödnivån är max 50 procent.

Vad handlar erbjudandet om?

Innovation och samverkan är viktigare än någonsin och nödvändigt för att uppnå ett hållbart samhälle. Samverkansprojekten ska stärka svensk konkurrenskraft genom hållbar tillväxt och affärsnytta eller leda till ökad samhällsnytta. Alla projekt är en viktig del i den samhällstransformation som behövs och ansökan ska tydligt påvisa hur ni bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Ni arbetar till exempel med att minska klimatpåverkan genom omställningen till en hållbar industri, produktion och konsumtion eller en fossilfri transportsektor. Utveckling av attraktiva och hållbara städer och välfärdsinnovationer som leder till god hälsa för alla och minskat utanförskap är exempel på andra utmaningsområden.

Finansiering i tre steg

Inom UDI kan projekt få finansiering i tre steg: initiering, samverkansprojekt och implementering. För projekten ska  kunna arbeta långsiktigt med att lösa de komplexa samhällsutmaningarna beviljar vi större summor i steg 2 och 3. 

  • I Steg 1 initiering ligger fokus på att utveckla er idé om innovation samt planera för hur den ska tas fram och komma till användning. Andra viktiga aktiviteter är att fördjupa behovsanalysen och att söka samverkan med fler aktörer. I det första steget kan projekt söka maximalt 500 000 kronor.
  • I Steg 2 samverkansprojekt fördjupas samverkan mellan aktörerna och ni börjar utveckla och testa era innovativa lösningar. I det andra steget kan projekt söka maximalt 10 miljoner kronor.
  • Steg 3 implementering  handlar om att testa och införa resultatet/resultaten i större skala och i verkligheten. I arbetet ingår även att lägga grunden för hur affärsmodellen ser ut och hur spridning och uppskalning ska ske för nyttiggörande. I det tredje och sista steget kan projekt söka maximalt 20 miljoner kronor.

För att få söka nästa steg krävs att projektet har fullföljt och blivit godkänt i det föregående steget. Nya projekt startar alltså i steg 1. Varje steg öppnar för ansökningar en gång på våren och en gång på hösten.

Läs utlysningstexten

I utlysningstexten hittar ni all information om utlysningen, bland annat detaljerad information om bedömningskriterierna och våra formella krav. Det är viktigt att ni läser den noga innan ni påbörjar er ansökan.

Utmaningsdriven innovation - Steg 2 samverkansprojekt

Projekt som finansierats inom satsningen

Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
AutoMed - Automation within Specialized Care ABB AB 9 000 000 kr Pågående 2016-00661
MACRO MAt i Cirkulära RObusta system STOCKHOLMS KOMMUN 8 030 496 kr Pågående 2016-00616
Nästa generations drivlineproduktion Högskolan i Skövde 9 526 000 kr Pågående 2018-00426
Prehospital resursoptimering Västerbottens läns landsting 8 022 315 kr Pågående 2018-00422
Wouldwood 2 RISE INNVENTIA AB 7 456 000 kr Pågående 2018-00420
Konkurrenskraftig produktion av träfiber-baserade kompositer RISE SICOMP AB 3 369 000 kr Pågående 2016-03854
Tech Farm: Framtidens yteffektiva boende REINVENT AB 9 000 000 kr Pågående 2016-03766
PLATINEA: samverkansplattform för innovation av existerande antibiotika Uppsala universitet 9 998 000 kr Pågående 2018-03340
Smart City SRS STOCKHOLMS KOMMUN 10 000 000 kr Avslutat 2012-01148
Hållbar innemiljö för fritid i staden - Simhallar CBI Betonginstitutet AB 9 106 356 kr Avslutat 2015-04210

Läs mer om programmet Utmaningsdriven innovation

<p>Satsningen arbetar utifrån förutsättningen att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige.</p>
Senast uppdaterad 6 december 2018 Statistik för sidan Diarienummer 2013-04314