Utmaningsdriven innovation – Steg 3 implementering

I programmet Utmaningsdriven innovation (UDI) ger vi förutsättningar för aktörer som vill utforska, utveckla och genomföra nytänkande lösningar som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Steg tre är för de projekt som redan genomfört steg ett och två. I det tredje steget ligger fokus på att testa lösningarna i verklig miljö och att implementera och sprida resultaten.

Vad kan ni söka för? 

Vidareutveckla resultat från steg 2 genom att testa och implementera dessa i verklig miljö. Genomförandetid är max 2 år.

Vem kan söka? 

Konstellationer som genomfört ett projekt i steg 2 i programmet.

Hur mycket kan ni söka? 

Cirka 5-20 miljoner kronor. Stödnivån är max 40 procent.

Vad handlar erbjudandet om?

Utmaningsdriven innovation (UDI) är programmet för projekt som genom bred samverkan vill hitta lösningar för att möta vår tids stora globala samhällsutmaningar. Det handlar bland annat om utmaningar som klimatkrisen och omställning till förnybar energi, hållbar konsumtion och produktion, men också en god hälsa för alla, minskad ojämlikhet och social utsatthet.

Vi utgår från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och vänder oss till er som har nyskapande lösningar med internationell lyskraft och stor potential att bidra till jämställd och hållbar utveckling.

Finansiering i tre steg

Inom UDI kan projekt få finansiering i tre steg: initiering, samverkansprojekt och implementering. För projekten ska kunna arbeta långsiktigt med att lösa de komplexa samhällsutmaningarna beviljar vi större summor i steg 2 och 3.

Steg 3 implementering handlar om att testa lösningarna i verklig miljö och att implementera och sprida resultaten. I det tredje och sista steget kan projekt söka maximalt 20 miljoner kronor.

För att få söka nästa steg krävs att projektet har fullföljt och blivit godkänt i det föregående steget. Nya projekt startar alltså i steg 1. Varje steg öppnar för ansökningar en gång på våren och en gång på hösten.

Läs utlysningstexten

I utlysningstexten hittar ni all information om utlysningen, bland annat detaljerad information om bedömningskriterierna och våra formella krav. Det är viktigt att ni läser den noga innan ni påbörjar er ansökan.

Utmaningsdriven innovation steg 3 - utlysningstext

Projekt som fått finansiering inom satsningen

Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
DenCity LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 9 734 138 kr Pågående 2018-03348
VRI-proaktiv - Nya arbetssätt och IT-stöd för att bekämpa vårdrelaterade infektioner Stockholms läns landsting 19 960 000 kr Pågående 2018-03350
Skola för alla från första dagen, Steg 3 KOMPLEMENTSKOLAN SVERIGE AB 12 709 000 kr Pågående 2017-03740
Morgondagens kommunala avloppsvattenrening-steg 3 IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 6 090 000 kr Pågående 2014-04309
Södertörnsmodellen KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 9 286 000 kr Pågående 2017-01575
Innovativa parkerings- och mobilitetslösningar i klimatsmarta städer TUB Trafikutredningsbyrån AB 4 920 000 kr Pågående 2015-00438
Noll Vibrationsskador Steg 3 Swerea IVF AB 15 460 000 kr Pågående 2017-03736
Innovativ pulverbaserad komponentteknologi (INNOKOMP) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 970 000 kr Pågående 2017-01265
Stadsbruk XENOFILIA AB 6 557 000 kr Pågående 2016-03841
DECODE - Community Design for Conflicting Desires KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 17 521 000 kr Pågående 2016-03724
Skonsam Strålbehandling Norrlands Universitetssjukhus 11 200 000 kr Pågående 2016-03847
Citizen Communication Platform Staden i mobilen AB 16 000 000 kr Pågående 2015-00305
GrönNano - Innovativ dagvattenhantering Luleå tekniska universitet 13 246 497 kr Pågående 2018-00441
Delad energi är dubbel energi steg 3 MALMÖ KOMMUN 6 439 000 kr Pågående 2017-03739
Gröna Täta Tak - GTT RISE Research Institutes of Sweden AB 5 945 739 kr Pågående 2018-00440
Förbättrad cancerdiagnostik och läkemedelsutveckling RISE Research Institutes of Sweden AB 9 546 000 kr Pågående 2017-03737
Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden - steg 3 RISE Research Institutes of Sweden AB 15 658 000 kr Pågående 2017-03735
Digitala och Fysiska Lekmiljöer III KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 3 777 000 kr Pågående 2016-03777
Trådlös täckning inomhus i moderna energieffektiva byggnader - Steg 3 RISE Research Institutes of Sweden AB 6 677 460 kr Pågående 2018-00438
Tysta Offentliga Rum (TOR) IMCG Sweden AB 5 757 000 kr Pågående 2017-03741
´CELL HEALTH´ Implementering av strukturer och verktyg för cellterapibehandling i sjukvård Karolinska Universitetssjukhuset 15 753 850 kr Avslutat 2014-04280
C/O City Stockholms Stad 13 606 240 kr Avslutat 2015-00415
Mina vårdflöden - etableringsprojektet Karolinska Institutet Holding AB 15 308 000 kr Avslutat 2013-04872
SENSATION III RISE Acreo AB 11 865 000 kr Avslutat 2015-00451
Att underlätta en hållbar produktion av alkoholsensorer med global minskning av alkoholrelaterade dödsolyckor SenseAir AB 20 293 629 kr Avslutat 2015-00402
STREAM - Strömmen av information för smart effektiv automation SICS Swedish ICT Västerås AB 10 600 000 kr Avslutat 2014-04319
Smedpack3 INNVENTIA AB 6 868 000 kr Avslutat 2014-04237
EXDIN (Expertdiagnostik i nätverk) SECTRA IMAGING IT SOLUTIONS AB 19 072 207 kr Avslutat 2014-04317
Hållbara öppna lösningar för det smarta hemmet RISE ICT AB 9 497 866 kr Avslutat 2014-04288
Optimerade flöden och IT-verktyg för digital patologi - Breddinförande SECTRA Aktiebolag 6 597 000 kr Avslutat 2014-04257
Skogsmetanol RISE PROCESSUM AKTIEBOLAG 4 439 000 kr Avslutat 2015-00416
itACiH it-stöd för avancerad cancervård i hemmet Lunds universitet 13 445 000 kr Avslutat 2013-04876
Minimum Viable Device - MVD Mobile Heights AB (svb) 2 993 280 kr Avslutat 2013-05551
BiodiverCity steg 3 MALMÖ KOMMUN 6 494 020 kr Avslutat 2015-04416
Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor CBI Betonginstitutet AB 8 178 586 kr Avslutat 2015-00456
Implementering av lösning för vård av kroniskt sjuka i hemmet RISE SICS AB 10 450 000 kr Avslutat 2015-00388
Attract (Attraktiva och hållbara livsmiljöer i kallt klimat) Luleå tekniska universitet 19 965 793 kr Avslutat 2014-04287

Läs mer om programmet Utmaningsdriven innovation

<p>Satsningen arbetar utifrån förutsättningen att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige.</p>
Senast uppdaterad 12 oktober 2018 Statistik för sidan Diarienummer 2013-02921