Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Spetskraft 2020

Diarienummer
Koordinator BIOGAS ÖST AB
Bidrag från Vinnova 456 243 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syfte var att möjliggöra elektrifiering av fordonsflottor på platser där elnätets kapacitet inte räcker till. Projektet har bidragit till att vidareutveckla ett koncept där lokal elproduktion samspelar med lagring av energi. Resultaten har tillgängliggjorts med olika aktiviteter kommunikationen såsom ett seminarium samt personliga möten med nyckelaktörer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Kunskapen om att tillgänglig elnätseffekt kan bli ett reellt problem för ett flertal aktörer börjat bli spridd. De lösningsförslag som utvärderats inom projektet är av stort intresse för ett flertal organisationer med förväntat behov av hög momentan laddeffekt.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i tre steg. Först har effektbehovet på Uppsalas nya stadsbussdepå modellerats utifrån olika scenarion gällande antal elbussar. Därefter har ett flertal olika lösningsförslag utvärderats (både avseende teknisk rimligt och kostnadseffektivt) och anpassats för de olika scenarierna. Slutligen har resultaten av studien spridits till relevanta aktörer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03384

Statistik för sidan