SpeakApp - din åsikt räknas!

Diarienummer 2018-01294
Koordinator Sveriges Ungdomsråd
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Projektet syftar till att undersöka SpeakApps potential att öppna upp demokratiska processer för medborgare runt om i Sverige. För att göra detta kommer SpeakApp testas i kommuner och hos aktörer i det civila samhället. Vi vill vidareutveckla appen så den kan skalas upp ytterligare med fler funktioner och spridas till större kommuner så den kommer till användning för så många medborgare som möjligt. Vårt mål är att tillgängliggöra SpeakApp för alla kommuner och aktörer som är seriösa med att satsa på ungdomsinflytande och medborgardialog.

Förväntade effekter och resultat

Vi hoppas efter projektets slut kunna visa på SpeakApps potential att inkludera fler i demokratiska processer och öka medborgardeltagandet i de kommuner som aktivt jobbar med appen. Genom att jobba särskilt mot unga och andra grupper av medborgare som annars är underrepresenterade i demokratiska och politiska processer hoppas vi bidra till att minska den politiska och demokratiska ojämlikheten som råder.

Planerat upplägg och genomförande

Under de kommande månaderna kommer olika målgrupper av användare gå igenom en testfas där SpeakApp testas i sitt nuvarande skick. Därefter kommer appen gå igenom en produktutveckling där input från användartesterna tas i beaktande under utformningen av uppdateringen. Projektet avslutas med en utvärderingsfas där vi utvärderar kommunernas resultat med SpeakApp och genomför en lansering av den nya helt färdiga uppdateringen.

Externa länkar

Läs mer om SpeakApp och Sveriges ungdomsråd på vår hemsida! Här kan du också anmäla intresse för att få veta mer om appen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.