SpeakApp - din åsikt räknas!

Diarienummer 2018-01294
Koordinator Sveriges Ungdomsråd
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

SpeakApps potential att inkludera fler i demokratiska processer har bekräftats i de användartester som genomförst. Verktyget är tillgängligt och det finns en stor efterfrågan på digitala lösningar hos kommuner för att engagera fler personer och grupper i det demokratiska samtalet. Resultatet i studien visar dock att uppföljningen av de åsikter som kommer in är det absolut viktigaste för SpeakApps demokratiska värde. Det merarbete som detta innebär komplicerar verktygets möjlighet till att skalas upp och spridas.

Resultat och förväntade effekter

Studien har riktat sig mot mellanstora och större kommuner som Malmö stad, Göteborg stad, Falkenbergs kommun och Burlöv kommun. Urvalet är ett försök att identifiera specifika behov beroende på invånarantal. Resultaten har sammanställts och funktionella och estetiska förbättringar har skickats till våra utvecklare för vidare arbete. Vi förväntar oss att effekterna av dessa uppdateringar innebär att ledord som "transparens" och "uppföljning" ses som vägledande när kommuner investerar i verktyget.

Upplägg och genomförande

SpeakApp har testats och utvärderats av tre identifierade målgrupper: unga, tjänstepersoner och utomstående intressenter. Då majoriteten av användartesterna landade i diskussioner kopplat till kommuners administrativa merarbete har det funnits ett stort fokus på förvaltning och uppföljning under projektperiodens senare del. Genom djupgående diskussioner med tjänstepersoner som arbetar med medborgardialog har vi försökt att forma strategier och ta fram material som kan resultera i en grundläggande vägledning i administration av verktyget.

Externa länkar

http://www.sverigesungdomsrad.se/speakapp/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.