Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smarta Lyktstolpar

Diarienummer
Koordinator Ericsson AB - Ericsson AB, Kista
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - april 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har format en branschöverskridande konstellation för att möjliggöra smart och effektivt resursutnyttjande genom utveckling av Smarta Lyktstolpar, öppna kommunikationsplattformar för IKT tjänster i gatumiljö samt integrerade lösningar för laddning av elfordon. Den branschöverskridande projektkonstellationen utgörs i början av Philips, Ericsson, TeliaSonera och Stockholms Stad. Planering för nästa steg har gjorts

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har tagit fram ett tekniskt koncept på hur man kan kombinera belysning, placering av små basstationer och laddning av elbilar i en och samma lyktstolpe med möjlighet at utöka konceptet med sensorer. Dessutom har vi gjort en första affärsstudie som indikerar ett avsevärt värde i konceptet både ur samhällssynpunkt och för näringslivet. Vi har en kärngrupp av partners som bas för nästa fas och tagit kontakt med andra potentiella partners för att vidareutveckla konceptet samt kunna testa det.

Upplägg och genomförande

Arbetsmetoden har inneburit ett antal workshops där vi har diskuterat affärskoncept, tekniska problem utmaningar och lösningar. Vi har dessutom utnyttjat telefonkonferenser i stor utsträckning eftersom flera av partners är geografiskt distribuerade. Vi har pratat med stadens representanter för att få kommentarer ur samhällsperspektiv och vi har presenterat projektet inom olika fora. Den ursprungliga projektledaren Maria Fahlström bytte jobb och Henrik Abramowicz tog över som projektledare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2011-02325

Statistik för sidan