Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering:

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Stängde 1 september 2011

Utmaningsdriven innovation, ansökningsomgång våren 2011

Viktiga datum

 • Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Gruppnummer

  46 8 473 32 33

  Gustav Malm

  Städer, transport och miljö

  46 8 473 30 20

  Jessica Tägtström

  Program och utlysningsansvarig

  46 8 473 30 67

  Karin Stenström

  Hälsa

  46 8 473 31 52

  Joakim Skog

  Social innovation och innovation i offentlig sektor

  46 8 473 32 32

  Bertrand Noharet

  Industri, produktion och nya material

  46 8 473 30 58

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Smarta Lyktstolpar Ericsson AB 750 000 kr Avslutat 2011-02325
  Konkurrenskraftig produktion av läkemedel CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 750 000 kr Avslutat 2011-02398
  Nano byggnadsmaterial - strategier för tillämpning inom känsliga offentliga miljöer CBI Betonginstitutet AB 750 000 kr Avslutat 2011-02541
  Online-sensorsystem för resurseffektiv vattenhantering IMEGO Aktiebolag 750 000 kr Avslutat 2011-02535
  MODUFLEX Uppsala universitet 750 000 kr Avslutat 2011-02517
  SENSORER FÖR ATT NÅ VISIONEN INGA MÄNNISKOR UNDER JORD Stiftelsen Adopticum 495 000 kr Avslutat 2011-02531
  Plattform för medicinsk bildanalys SECTRA-Imtec Aktiebolag 706 000 kr Avslutat 2011-02466
  Intelligent energi, smarta processer, innovationer och testbäddar Region Skåne 750 000 kr Avslutat 2011-02410
  Det kunskapsbaserade äldreboendet som experimentell arena Lunds universitet 750 000 kr Avslutat 2011-02417
  Hållbara attraktiva förstäder IVL Svenska Miljöinstitutet AB 750 000 kr Avslutat 2011-02807

  Diarienummer 2011-01551

  Statistik för sidan