Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation :

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Closed 1 September 2011

Utmaningsdriven innovation, ansökningsomgång våren 2011

Viktiga datum

 • Gruppnummer

  46 8 473 32 33

  Vilgot Claesson

  Industry, production and new materials

  46 8 473 30 56

  Adrian Solitander

  Social innovation and innovation in the public sector

  46 8 473 31 42

  Andreas Netz

  Programme and call manager

  46 8 473 30 86

  Gustav Malm

  Cities, transportation and Environment

  46 8 473 30 20

  Jessica Tägtström

  Health and Life Science

  46 8 473 30 67

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Attraktiv region genom ett hållbart, effektivt och tryggt samhälle SAAB Aktiebolag SEK 750 000 Completed 2011-02883
  Informationssystem för kontinuerlig uthållig uppföljning och möjlighet till styrning av fastigheter och städer Kungliga tekniska högskolan SEK 750 000 Completed 2011-02856
  Simuleringsstöd för produktutveckling i fordons-, maskin- och processindustri Umeå universitet SEK 598 456 Completed 2011-02848
  Uthållig produktion av finkorninga produkter från bergmaterial MINBAS AB SEK 605 000 Completed 2011-02832
  Innovativt och effektivt insamlings- och materialåtervinningssystem för plast från byggsektorn IVL Svenska Miljöinstitutet AB SEK 750 000 Completed 2011-02788
  Smarta hem Blue Institute AB SEK 710 000 Completed 2011-02778
  Mobilekonomen Transformator Design Group Aktiebolag SEK 600 000 Completed 2011-02776
  HypoCity SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB SEK 750 000 Completed 2011-02773
  Hävstång Miljonprogrammen (Tällberg Foundation/KPMG) Tällberg Foundation Service AB SEK 750 000 Completed 2011-02772
  Övervakning med tvåvågsultraljud Swerea KIMAB AB SEK 750 000 Completed 2011-02710
  Page statistics Reference number 2011-01551