Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Smart mobilitet - Sömlös hopkoppling av realtidssystem för linjetrafik och anropsstyrd trafik i en storstadsregion

Diarienummer
Koordinator Hogia Public Transport Systems AB
Bidrag från Vinnova 52 069 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2018
Status Avslutat
Slutrapport 2018-02019.pdf (pdf, 297 kB)

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att undersöka om det finns tekniska och organisatoriska förutsättningar för att i en nästa fas gå vidare med ett fullskaleprojekt där de skilda tekniska system som används för linjelagd och anropsstyrd trafik hos Skånetrafiken tekniskt samverkar så att helheten upplevs som ett sömlöst system av system som täcker såväl linjelagd som anropsstyrd trafik.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien visade att ett fullskaleprojekt där anropsstyrd trafik integrerades med den linjelagda trafiken skulle kunna genomföras utifrån en teknisk synvinkel. Ett förslag till tänkbar teknisk lösning togs fram och kostnadsberäknades.

Upplägg och genomförande

En workshop genomfördes med ett antal berörda nyckelpersoner inom Skånetrafiken. Ett flertal möten genomfördes där nuvarande leverantörer av berörda nyckelsystem i ett eventuellt fullskale-projekt möttes och hittade lösningskoncept. Det finns ett starkt intresse från leverantörerna att delta i ett eventuellt efterföljande projekt. Ett sonderande möte genomfördes med representanter från taxi-sidan för att undersöka intresset att erbjuda tekniskt sammankopplade kommersiella alternativ. Resultaten sammanfattades i en slutrapport.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 juni 2018

Diarienummer 2018-02019

Statistik för sidan