Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Skräddarsydd värmebehandling genom digitaliserad processkedja

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att utreda förutsättningar för att digitalisera värmebehandlande industri. Inom projektet studerades en gasprocess hos Bodycote Värmebehandling. En mer generell metodik för digitalisering har tagits fram. Förutsättningarna för en lyckad digitalisering bedöms som goda.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det förväntade resultat av projektet var underlaget till en ansökan om ett större FUI-projekt.

Upplägg och genomförande

Vi har använt metoder baserade på statistisk maskininlärning och artificiell intelligens, för att analysera kvalitetsdata som samlats in av Bodycote under hela projekttiden. Inom projektet har vi även tagit fram en mer generell metodik för digitalisering av industriella processer, som innebär att man kombinerar tillgänglig processkunskap med insamlade processdata för maximalt utbyte.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 september 2018

Diarienummer 2018-02771

Statistik för sidan