Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Skala affärsmodellen

Diarienummer
Koordinator Something Borrowed AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Syftet och målet med att skapa en skalbar affärsmodell för uthyrning av kläder har delvis uppfyllts. Relationer med relevanta samarbetspartners har utvecklats och grunden för en skalbar digital och logistisk lösning har lagts. Efter lansering av tjänsten har dock många saker inte gått som förväntat och vidare utveckling och anpassningar krävs speciellt inom områden som hantering och LCA. Behovet av att formulera ett nytt projekt med focus på analys och utvärdering uppkom och har varit fokusområde sedan lanseringen.

Resultat och förväntade effekter

Vi anser att vi definitivt har lagt grunden för en skalbar affärsmodell men både tid och resurser krävs för att uppnå skalbarheten. Det är ca 4 månader efter att tjänsten lanserades och just nu utvärderas och analyseras utfallet av den grund som lades med hjälp av Vinnovas finansiering. Detta görs dock utanför ramarna för projektet och utan medel från Vinnova.

Upplägg och genomförande

Vi insåg väldigt snabbt att det gällde att få ut tjänsten så fort som möjligt på marknaden för att den på riktigt skulle utvärderas av faktiska användare. Förarbetet var bra gjort med tanke på tid och förutsättningar men många nya saker uppkom. Vi tror trots detta att det var ett bra att tidigt får ut tjänsten på marknaden för att testa.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03889

Statistik för sidan