Skala affärsmodellen

Diarienummer 2017-03889
Koordinator Something Borrowed AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Syfte och mål

Projektet syftar till att verkställa en skalbar affärsmodell inom delningsekonomin och modeindustrin, med verksamhetsfokus på uthyrning av kläder. Affärsmodellen skall vara baserad på en digital lösning som gynnar alla parter i värdekedjan.

Förväntade effekter och resultat

Målet med projektet är att utforma och verkställa en skalbar affärsmodell som syftar till att hyra ut kläder online

Planerat upplägg och genomförande

Projektet Kommer att äga rum under 12 månader från startdatum 20 Oktober 2017. Med följande delmål 1. Skapa relationer med relevanta aktörer i värdekedjan så som hållbara märken och designers. 2. Förbereda verksamheten för om-lansering. 3. Skapa marknadsföringsmaterial med utbildande syfte för konsumenten.

Externa länkar

www.somethingborrowed.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.