Simumatik Open Emulation Platform

Diarienummer 2018-01114
Koordinator Simumatik AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Demokratisera användningen av emuleringsmjukvaror, stödja digitaliseringen inom industrin samt stärka kompetensutvecklingen av framtidens ingenjörer. Emuleringsmodeller av automatiserade system bidrar till att kunna genomföra effektivt och hållbart virtuell driftsättning, operatörsträning, uppgraderingar, förbättringsarbete, energioptimering och utbildning. Simumatik AB vill utveckla: - En högklassig, robust och flexibel emulerings motor - integrerat i den första molnbaserade emuleringsplattform - för att erbjuda en prisvärd, transparent och öppen lösning.

Förväntade effekter och resultat

Vi ska utveckla ett färdig demo version av den innovativa emuleringsplattformen och testa den med olika aktörer i marknaden. När detta fas är klart vi ska börja att jobba med projektets andra fas som ska inkludera: - Utveckling av en kommersiell prototyp - Fortsätta att testa och validera den på den tänkta marknaden - Genomföra immaterialrättsliga utredningar - Investering inom marketing och kommersialisering av produkten Vi ska aktivt kontakta industriföretag, automationskonsult firmor och högskolor som vill börja använda emulering och behöver en prisvärd och flexibel lösning.

Planerat upplägg och genomförande

1. Teknik validering: 1.1. Molnifiering: Undersökning, utveckling och validering av teknik för att molnisiera emuleringsmjukvaran 1.2. Standardisering: Undersökning, utveckling och validering av standardiserat och öppet datamodell för emulering 1.3. Emuleringsmotor: Vidareutveckling, komplettering och validering av emuleringsmotor 2. Demo version: 2.1. Utveckling: Utveckling av demo version 2.2. Test och validering: Test och validering tillsammans med eventuell kollaboration av industri och lärosäten 2.3. Utvärdering: Utvärdering och analys av demo versionen

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.