Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Simumatik Open Emulation Platform

Diarienummer
Koordinator Simumatik AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Simumatik AB vill demokratisera användningen av emuleringsmjukvaror, stödja digitaliseringen av ett hållbar industri samt stärka kompetensutvecklingen av framtidens ingenjörer. Under projekttiden har vi utvecklat en innovativ prototyp som är första steget till en unik produkt. Med vår produkt kan våra kunder utveckla och virtuell driftsätta effektiva och hållbara lösningar, genomföra energioptimering, operatörsträning och förbättringsarbete. Vår flexibla plattform möjliggör att vi kan erbjuda olika prisvärda lösningar som kan anpassas till olika kundsegment.

Resultat och förväntade effekter

Vi har utvecklat en prototyp av en innovativ emuleringsplattform och genomfört teknisk valideringen med mycket bra resultat. Vi har varit i kontakt med industriföretag, automationsföretag och högskolor som vill börja använda vår produkt. Vi har även påbörjat tester i verkliga fallstudier med olika aktörer på marknaden. Företaget har vuxit och förstärkt kompetensen inom viktiga tekniska områden. Vi är redo att vidareutveckla prototypen till en produkt och kommersialisering!

Upplägg och genomförande

Bidraget har möjliggjort utvecklingen av prototypen och valideringen av vår unika arkitektur och emuleringsmotor. Vi har experimenterat genom att nyttja molntjänster på olika sätt för att öka flexibiliteten av prototypen. Vi har också haft stort fokus på användargränssnittet för att utveckla en användbar lösning för vår kunder. Till sist, vi har genomfört olika tester och påbörjat samarbetet med olika aktörer inom industrin och högskolor (på nationell och internationell nivå).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01114

Statistik för sidan