Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SIGYN II - Software In Global Yielding Networks II

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94120
Bidrag från Vinnova 18 788 500 kronor
Projektets löptid maj 2009 - december 2012
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Slutrapport 2009-01722_publikrapport_SV.pdf (pdf, 835 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

SIGYN II skall i samarbete med akademin, forskningsinstitut och partners studera följande områden med avseende på den uppkopplade bilen: * Datasäkerhet för systemet inklusive kommunikation * Systemsäkerhet för grundläggande koncept * Monitorering av status och hantering av testbilar (d.v.s. Trådlös Diagnos, SWDL och mätning i kombination med trafikflödesövervakning och logistik) * Volymtester av datainsamling från fordon inklusive analysmetoder och distribution av data till externa partners (Vägverket, akademin, OEM:er m.fl.) * Robust kommunikation V2l samt kommunikationskanaler mellan bil, VCC-server och tjänsteleverantör * IT-plattform och portal för intranet/extranet, samt migrering av befintliga system * Bil-plattform inklusive Master-ECU, såväl hårdvara som mjukvara * Framtida kundmottagande på eftermarknad och påverkan på nuläget

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet ska presentera lösningar på problemställningarna under rubriken Syfte och mål och resultat från genomförd prototypverifiering.

Upplägg och genomförande

Fem delprojekt (Admin & Academy, TACTA, CIRA, SOTA, SADD) är definierade. Inom ramen för dessa genomförs projektet. Varje delprojekts ledare rapporterar till ett samverkansforum för koordinering av de olika delprojekten. Akademiska partners (SP, Chalmers, Viktoriainstitutet) deltar i projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 december 2019

Diarienummer 2009-01722

Statistik för sidan