Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI

Det här delprogrammet ska skapa och upprätthålla en övergripande arena där industri, myndigheter, institut och akademi samverkar för att utveckla effektiva och uppkopplade transportsystem.

Kort om delprogrammet

På en övergripande nivå omfattar delprogrammet samhälle, myndigheter och samhällsbyggare, varuproducenter, logistikföretag, speditörer, tjänste- och serviceleverantörer samt fordonsproducenter. På en mer detaljerad nivå omfattar programmet bland annat logistik och styrning av persontransporter, godstransporter och fordonsflottor, tjänster, service och underhåll av fordon och fordonens egenskaper och tekniska uppbyggnad. Samhällets påverkan sker främst genom utformning av trafiksystem, övrig samhällsinfrastruktur, ekonomiska styrmedel och relevant lagstiftning. 

Färdplan för programmet

Effektiva och uppkopplade transportsystem har en färdplan som beskriver inriktning, bakgrund och intentioner med delprogrammet. 

Färdplan EUTS 2018

Så ansöker ni

Alla delprogram och satsningar inom FFI följer samma ansökningsprocess. Här hittar du de mallar ni behöver för att ansöka.

Ansöka och rapportera inom FFI

Frågor?

Har du frågor kring delprogrammet Effektiva och uppkopplade transportsystem är du välkommen att kontakta oss på FFI:s kansli hos Vinnova.

Per Norman

Handläggare

Lena Dalsmyr

Administratör

+46 8 473 31 61

Tidigare ansökningstillfällen

FFI: Effektiva och uppkopplade transportsystem
Stängde 7 december 2021

Hållbart nyttjande: Fordon och infrastruktur för gods- och persontrafr

Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI - december 2021 x
Stängde 1 oktober 2021

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som bidrar till mer effektivt och hållbart nyttjande av tid, fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter, och då framförallt med fokus på affärsmodellens och människans roll för systemvinster. Målet med satsningen är att utveckla effektiva och uppkopplade transportsystem. Erbjudandet ingår i programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI - juni 2021
Stängde 8 juni 2021

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som bidrar till mer effektivt och hållbart nyttjande av tid, fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter, och då framförallt med fokus på affärsmodellens och människans roll för systemvinster. Målet med satsningen är att utveckla effektiva och uppkopplade transportsystem. Erbjudandet ingår i programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI - december 2020
Stängde 8 december 2020

FFI stödjer projekt som bidrar till mer effektivt och hållbart nyttjande av tid, fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter - med fokus på affärsmodellens och människans roll för systemvinster.

FFI: Effektiva och uppkopplade transportsystem - juni 2020
Stängde 30 juni 2020

Vi stödjer projekt som bidrar till mer effektivt och hållbart användande av tid, fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter. Fokus är på affärsmodellens och människans roll.

Effektiva och uppkopplade transportsystem - hösten 2019
Stängde 11 december 2019

Programmet Effektiva och uppkopplade transportsystem är ett delprogram inom FFI och omfattar logistik och styrning av persontransporter, godstransporter och fordonsflottor, tjänster, service och underhåll av fordon och fordonens egenskaper och tekniska uppbyggnad. 

Effektiva och uppkopplade transportsystem - våren 2019
Stängde 11 juni 2019

Vi stöttar projekt som leder till effektivare och mer hållbart utnyttjande av tid, fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter.

Senast uppdaterad 27 januari 2023

Diarienummer 2009-02247

Statistik för sidan