Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SENDSMART-Hållbara godstransporter i stadsregioner

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med A-fasen har varit att utveckla struktur och innehåll i projektet, samt att utveckla konsortiet. Genom en öppen och inkluderande process har en mångfald av aktörer bjudits in i en kreativ process för att utveckla projektidéer. Idéerna har sedan konkretiserats och utvecklats av en mindre arbetsgrupp med syfte att skapa innovativa tjänster som främjar användande av hållbara transportsätt. Vid A-projektets slut kan konstateras att konkreta idéer är väl utvecklade och att konsortiet är väl förberett att implementera planerna i en B-fas.

Långsiktiga effekter som förväntas

Arbetet i SEND SMART har haft sikte på ett genomförande i en framtida C-fas. Långsiktighet i planeringen har gjort med förhoppningen att utvecklingen kan göras metodiskt. Ambitionerna att se på godstransporter ur ett helhetsperspektiv och även kopplat till persontransporter förväntas ge projekt med gott resultat.De långsiktiga effekterna förväntas därför bli avsevärt effektiviserade godstransporter inom Göteborg i samband med en storskalig implementering i C-fasen.

Upplägg och genomförande

Genomförande av SEND SMART i A-fasen har utgått från öppenhet och effektivitet. En gemensam styrgrupp och koordinering har säkerställt kopplingen till GO:SMART. I inledningsskedet av projektet har ett stort antal aktörer bjudits in till en workshop för att genom sk Back casting, få ett mål- och resultatinriktat arbetssätt. En mindre arbetsgrupp bestående av representanter från Chalmers, Volvo, TrV, BRG, Schenker och Gbg Stad har bildats för att effektiv ta hand om resultatet från workshopen och omsätta den i en konkret projektstruktur.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2011-02711

Statistik för sidan