SEEN - Smart Eye-tracking Enabled Networking

Diarienummer 2016-01854
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för Information och Kommunikations teknik, Electrum Kista
Bidrag från Vinnova 3 970 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - juni 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem. Forsknings- och innovationsprojekt 2016

Syfte och mål

SEENs mål är att tillhandahålla nya näteverkstjänster som använder smarta ögonstyrning sensorer för att optimera dataintensiva tjänster i framtida mobila kommunikationssystemer. SEENs lösningar kommer att förbättra den upplevda kvaliten och minska kostnader för kommunikation och beräkningar och därmed möjliggöra nya avancerade tjänster och applikationer på mobila platformar.Detta sker genom att sammanföra state-of-the-art i ögonstyrning (Tobii), 5G (Ericsson), och optimering av mobila tjänster (KTH).

Förväntade effekter och resultat

SEEN projektet kommer att: (1) Utveckla en testbädd samt en demonstrator för ögonstyrd VR på 5G nät (2) Bygga den första 5G demonstrator för VR live streaming (3) Tillhandahåll ett öppet ramverk för denna typ av tjänster på 5G nätverk. Projektet kommer att leda till integrerade lösningar som HW komponenter från Tobii och molntjänster ifrån Ericsson, samt ny kunskap som sprids av KTH.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är 24 mån och uppdelat på fyra steg, där varje steg är 6mån. Stegen är: (1) Specifisering av gränssnitt, protocol, och KPI´s (2) Integrering och testing, (3) Kvalitetsutvärdering av tjänster och testbädd, samt (4) Analys, spridning och utnyttjande av resultat

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.