Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SEEN - Smart Eye-tracking Enabled Networking

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för Information och Kommunikations teknik, Electrum Kista
Bidrag från Vinnova 3 970 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med SEEN-projektet (Smart Eye-tracking Enabled Networking) är att tillhandahålla nya nätverkstjänster som använder smarta sensorer för ögonstyrning för att optimera dataintensiva tjänster och produkter i framtida mobila kommunikationssystem. Vi utvecklat en världsledande lösning genom att integrera en ögonstyrning i ett VR headset samt implementerat och verifierat ett nytt streamingprotokoll som kan spara mer än 90% bandbredd över ett 5G-nätverk.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet startade genom att bygga en testbädd för att utföra användartest om hur man använder ögonstyrning för att utföra effektiv data, nätverksoptimering. Parallellt genomfördes en integration av ögonstyrning i ett VR-headset. SEEN testbädden integrerades senare i ett riktigt 5G-system, vilket ledde till en permanent 5G-demonstration vid Ericsson Studio i Kista. Ett antal evenemang har visat SEEN världen över för IT- och telekomindustrin, ex MWC, SIGGRAPH och IEEE 5G-toppmötet. Projektets framgång har genererat flera nya affärer för alla partner.

Upplägg och genomförande

Projektet har levererat alla delmål i tid. En styrgruppen har haft fem möten med alla partners delaktiga. Ett flertal exjobb har handletts både ifrån akademi och industriell. Detta säkerställde att uppfylla de övergripande målen samt stödja det dagliga arbetet. Industrins åtagande och allokering av experter har varit mycket god. För att attrahera mycket duktiga studenter så har industrisamverkan varit en annan källa till framgång. Dessutom skapade en mängd events och demonstrationer ytterligare band mellan projektets partners som fortfarande är aktiva.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 mars 2021

Diarienummer 2016-01854

Statistik för sidan