SEEN - Smart Eye-tracking Enabled Networking

Reference number
Coordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för Information och Kommunikations teknik, Electrum Kista
Funding from Vinnova SEK 3 970 000
Project duration July 2016 - June 2018
Status Completed
Venture The strategic innovation programme Electronic Components and Systems:

Purpose and goal

Målet med SEEN-projektet (Smart Eye-tracking Enabled Networking) är att tillhandahålla nya nätverkstjänster som använder smarta sensorer för ögonstyrning för att optimera dataintensiva tjänster och produkter i framtida mobila kommunikationssystem. Vi utvecklat en världsledande lösning genom att integrera en ögonstyrning i ett VR headset samt implementerat och verifierat ett nytt streamingprotokoll som kan spara mer än 90% bandbredd över ett 5G-nätverk.

Expected results and effects

Projektet startade genom att bygga en testbädd för att utföra användartest om hur man använder ögonstyrning för att utföra effektiv data, nätverksoptimering. Parallellt genomfördes en integration av ögonstyrning i ett VR-headset. SEEN testbädden integrerades senare i ett riktigt 5G-system, vilket ledde till en permanent 5G-demonstration vid Ericsson Studio i Kista. Ett antal evenemang har visat SEEN världen över för IT- och telekomindustrin, ex MWC, SIGGRAPH och IEEE 5G-toppmötet. Projektets framgång har genererat flera nya affärer för alla partner.

Planned approach and implementation

Projektet har levererat alla delmål i tid. En styrgruppen har haft fem möten med alla partners delaktiga. Ett flertal exjobb har handletts både ifrån akademi och industriell. Detta säkerställde att uppfylla de övergripande målen samt stödja det dagliga arbetet. Industrins åtagande och allokering av experter har varit mycket god. För att attrahera mycket duktiga studenter så har industrisamverkan varit en annan källa till framgång. Dessutom skapade en mängd events och demonstrationer ytterligare band mellan projektets partners som fortfarande är aktiva.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 12 December 2016

Reference number 2016-01854

Page statistics