SEBRA - Sensorer för cyklister för ökad medvetenhet

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Viktoria, Göteborg
Bidrag från Vinnova 3 475 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid
Ansökningsomgång Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan

Syfte och mål

Projektet kommer att ta fram koncept- och teknologilösningar för ett radarbaserat säkerhetssystem för cyklar. Målet är att öka medvetenheten för cyklister, förbättra samordningen mellan fordon i smarta trafiksystem och därigenom öka säkerheten. Med ökad säkerhet kan fler människor känna sig trygga och bekväma på cyklar och främja grön och säker stadsbyggnad.

Förväntade effekter och resultat

Aktiv säkerhet i fordon kombinerar radar-, lidar- och kamera-baserade sensorer för att skapa medvetenhet för förare och fordon. Att använda denna sensoruppsättning för cyklar vore inte möjligt pga att kostnaden för sensorsystemet i många fall skulle vara högre än för själva cykeln. I detta projekt vill vi därför beforska möjligheten att ta fram en billig sensorlösning som ökar trafiksäkerheten för cyklister som består av endast en av dessa sensorer radarn som är billigast och mest robust.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet identifierar först de mest relevanta trafiksäkerhetsrelaterade användningsfall som inbegriper cyklar. För det andra utvecklas ett radarbaserat säkerhetssystem för cyklar med både sensor och mänskligt gränssnitt. Olika interaktionsmöjligheter kommer utvärderas under projektet, mellan cykel och cyklist. Slutligen tas en utvärderingsmetod fram för att utvärdera systemet i relevanta trafiksituationer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.