Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SEBRA - Sensorer för cyklister för ökad medvetenhet

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Viktoria, Göteborg
Bidrag från Vinnova 3 475 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2019
Status Avslutat
Slutrapport 2018-02012eng.pdf(pdf, 2729 kB) (In English)

Syfte och mål

Syftet med SEBRA-projektet har varit att utveckla en elcykel utrustad med radar samt att utvärdera denna med avseende på interaktion mellan cyklist och cykel, samt cykel och omgivande trafik. Målet har varit att öka cyklistens situationsmedvetenhet i trafiken och utvärdera möjligheterna och nyttan med att överföra funktioner för aktiv säkerhet från motorfordon till cyklar.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från projektet visar att funktioner för aktiv säkerhet kan med fördel överföras från motorfordon till cyklar. Radarsystem för cyklar har potentiella säkerhetsvinster, men utvärdering med användare visar också att uppfattningen om användarupplevelse och upplevd säkerhetsnytta varierar mellan individer vilket pekar på behovet av framtida forskning om individanpassat HMI.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i en iterativ utvecklingsprocess inom fem olika arbetspaket: Scenario och marknadsstudie, utveckling av radarsystem, HMI, utvärdering, och projektledning. Första delen av projektet hade huvudfokus på radarsystemet och dess funktioner för att gradvis skifta över till fokus på HMI och utvärdering.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 april 2020

Diarienummer 2018-02012

Statistik för sidan