Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Säng med justerbar fasthet

Diarienummer
Koordinator MODILECT AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Vi vill skapa förutsättningar för att vakna utsövd. Med en industriellt tillämpbar innovation ges brukaren möjlighet att när som helst via fjärrkontroll justera sängens fasthet för höft- och axelzon. Malet med projektet var att bevisa att produkten och affarsmodell haller. Målen är uppfyllda, en demo säng uppvisar förväntad effekt, affärsmodellen får stöd av extern utvärdering samt tester.

Långsiktiga effekter som förväntas

Gällande produkten kan vi konstatera att utfallet blev till belåtenhet. Sängen ger efterfrågad individanpassad komfort mha av fjärrkontroll. Projektet har stärkt vår hypotes hur produkten skall marknadsföras. Vi ser fram emot nästa steg då vi med färdig produkt kan verifiera med skarp marknadstestning. Vi är stärkta i våra förväntningar att detta steg, i kombination av fortsatt utveckling ger att vi efter 5 år är etablerade på den internationella marknaden och har ett etablerat varumärke och ett breddat sortiment av innovativa produkter.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i två arbetspaket, Prototyp samt Kundanalys. Prototypen var mer krävande och komplicerad än vad vi antagit. Komplexiteten innebär att vi fick engagera oss mer i det grundläggande bygget, detta har dock givit oss värdefull kunskap. Tillsammans med meriterade partner med expertiskunskap har vi med workshops och tester utvecklat och stärkt befintliga hypoteser. Vi är lika stärkta i att vi har rätt förutsättningarna som vi har insikt i att utförandet är helt avgörande. Vi vill i nästa steg se till att vi lyckas med utförandet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04054

Statistik för sidan