Säng med justerbar fasthet

Diarienummer 2017-04054
Koordinator MODILECT AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Vi vill skapa förutsättningar för att vakna utsövd. Med en industriellt tillämpbar innovation ges brukaren möjlighet att när som helst via fjärrkontroll justera sängens fasthet för höft- och axelzon i kombination med positionsjustering. Målet med projektet är att bevisa att produkten och affärsmodell håller. Om konceptet fungerar ges förutsättning för uppskalning och internationell konkurrenskraft.

Förväntade effekter och resultat

Efter 1 år har vi en etablerad försäljning som ger underlag för validering av logistik och kundnöjdhet. Efter 5 år har vi flera års erfarenhet av internationell marknad. Vi jobbar då hårt med att etablera oss på flera marknader samt utveckla affärsmodellen. Med ett etablerat varumärke utökar vi sortimentet både avseende nya innovativa produkter samt konventionell merförsäljning av sängartiklar. Vår affärsmodell med låg lagerhållning och låga administrativa kostnader ger förutsättningar till organisk tillväxt.

Planerat upplägg och genomförande

Prototyp utvecklas i syfte att finna industriellt lämplig produktionsmetod för en säng med flera samverkande zoner med justerbar fasthet. Marknadsanalys genomförs för att utveckla marknadsföringsplan för webbaserad marknadsföring och försäljning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.