Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Säker sanering av brännolja i sjunkna fartyg. Tiotusentals vrak är tickande miljöbomber.

Diarienummer
Koordinator Ebeson AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Genom att injicera ett granulat i en bränsletank, delvis fylld av brännolja, omvandlar man oljan till en tredje gummiliknande produkt. Innan applicering av granulat utförs, måste en gedigen förundersökning och registering av fartygets position och tillstånd utföras och det är denna första del, med vårt arbetsnamn ´mapping´, som är det aktuella ´PROJEKTET´ i samarbetet med ”Vinnova Fas 1.” Avancerade 3D-punktmoln konverteras till FFF-modeller och VR plattformar, vilka används vid ROV operationer och planering av desamma..

Långsiktiga effekter som förväntas

Vår mapping-metod har visat sig fungera genom hela processen från avancerade 3D-punktmoln till FFF-modeller och VR plattformar vidare till exakta underlag för håltagning och applicering av "transducer" för tankmätning. 10-tusentals fartyg kan nu dokumenteras m.a.p exakt position och läge i x,y,z-led. Allt sker dykarlöst via ROV, vilken styrs via "våra" x.y.z-kordinater.

Upplägg och genomförande

För området: ”Insamling av data” har Clinton AB presenterat operationer och underlag som möjliggör den slutliga framställningen av 3D-punktmoln. I nästföljande del av processen, har Semcon AB presenterat sin metod att skapa och konvertera ett 3D-punktmoln till FFF-modellering, VR-plattformar och positionsbestämningar i form av xyz- koordinater. Slutligen har Kongsberg Maritime AS utvecklat metodiken för sin ROV-baserade ”transducer” till att passa in i helheten och leverera det avsedda resultatet som underlag för uppdragsgivarens fortsatta beslut i frågan om sanering etc.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00184

Statistik för sidan