Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Säker bordning av havsbaserade strukturer

Diarienummer
Koordinator Offshore access sweden ab
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att genomföra en förstudie för en fullskalig demonstrations anläggning avseende säker bordning av havsbaserade strukturer. Projektet har slutförts med framgång. En grupp av välrenommerade industriföretag har bildats för att köra projektet i hamn.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har i förstudien identifierat marknadens önskemål och krav. Vi har genom kontakt och besök hos kraftbolag kommit fram till lösningar som löser deras problem vid angöring av havsbaserade fundament och strukturer. Genom projektet har vi skapat förtroende för vår produkt. Vi har byggt upp vår kunskap om branschen och på så vis förbättrat vår kompetens.

Upplägg och genomförande

Genomgång av marknadens behov, krav samt önskemål har definierat tre huvud komponenter i anläggningen. Kran, vajersystem samt plattform. Alla skall klara en livslängd >20 år med minimalt underhåll. Kranen är specifierad och prissatt vajersystemet likaså och plattformen som skall bära det hela är analyserad. Konstruktionen har av Symetri AB simulerats med hjälp av FEM-analys. De tilltänkta materialen har valts. Provningsresultat kommer att användas i konstruktionen av test anläggningen och med utgångspunkt från analysen kan nu konstruktionslösningar tas fram som nästa steg.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00363

Statistik för sidan