Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Rum för demokrati: Demokratilabb för Folkets hus 2.0 i Rinkeby

Diarienummer
Koordinator AKTIEBOLAGET FAMILJEBOSTÄDER - AB FAMILJEBOSTÄDER
Bidrag från Vinnova 966 776 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation - temasatsning
Ansökningsomgång Social innovation mot segregation

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04735

Statistik för sidan