Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Robust och optimerad synkronisering av växellådor

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd 118 -NTS Transmissionsutvecling
Bidrag från Vinnova 5 948 336 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2012-04619.pdf (pdf, 496 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Kunskap om samt metoder för att utvärdera de vanligaste felmoderna har tagits fram. Analysmetoder för utvärdering av problem till försynkronisering samt problem relaterat till överbelastning av konornas ytor under själva synkroniseringsförloppet har sett stora förbättringar. Dessa modeller är delvis integrerade i en systemmodell som kan används för att undersöka integrationen med resten av transmissionen och fordonet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Verktyg för att prediktera funktionssäkerhet, synkroniseringstid och livslängd för synkroniseringssystem har utvecklats. De olika verktygen har validerats mot fysiska prov. Olika driftsförhållanden och geometrier är indata till simuleringsmodellerna. De utvecklade verktygen och metoderna används redan inom industrin för nyutveckling, för produktvård av befintlig produkt och för effektivisering av fysisk provning.

Upplägg och genomförande

Möten har hållits halvårsvis mellan de fyra parterna. De fyra deltagande parterna har haft en gemensam målbild och jobbat strukturerat mot att uppfylla den. Scania och Volvo har i hög grad bidragit med information och data kring användandet av synkroniseringssystem samt de problem som kan uppstå, samt en stor mängd provdata och ställt provriggar till förfogande. Projektet har visats upp på universiteten i syfte att locka och inspirera studenter att fördjupa sig inom transmissionsutveckling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2012-04619

Statistik för sidan