Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Robust formsprutning av fordonskomponenter med önskade ytegenskaper

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 93644 PV3C2
Bidrag från Vinnova 3 241 700 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2014-01360sv.pdf (pdf, 1122 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att öka kunskapen kring robust formsprutning av fordonskomponenter med önskade ytegenskaper. Ett stort antal tester gällande estetiska och haptiska egenskaper har därför genomförts och olika material- och processparametrars inverkan på mönster och glans har analyserats. Vidare har ett demonstratorverktyg utvecklats och testats. Målen gällande kortare ledtider och mindre kassation vid utveckling av nya produkter är för tidigt att utvärdera, men målet med publicering av 4 vetenskapliga artiklar/konferensbidrag är uppfyllt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i en ökad kunskap om robust formsprutning av komponenter med önskade ytegenskaper. Projektet har även resulterat i modeller och manualer för prediktering och specificering av plastytors estetiska och haptiska egenskaper. Många frågeställningar återstår dock och projektdeltagarna kommer därför att fortsätta arbetet som påbörjats inom projektet.

Upplägg och genomförande

Projektet har bedrivits på klassiskt vis med arbetspaket och arbetsgrupper. Eftersom konstruktion och tillverkning av demonstratorverktyget tagit mycket tid och resurser har arbetet tidvis inte varit så intensivt i samtliga arbetspaket. Intresset för projektet har dock hela tiden varit stort med högt deltagande på både projektmöten och arbetsgruppsmöten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 februari 2020

Diarienummer 2014-01360

Statistik för sidan