Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Risk och möjlighetsmatriser för hållbar verksamhetsutveckling

Diarienummer
Koordinator ETT 2.0 AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Vi har uppnått både det tekniska målet och det ekonomiska och vill fortsätta verifieringstester i fullskala, fördjupa marknadsanalysen och iscensätta marknadsintroduktionen. I fas 1 analyserades konkurrenter framförallt på den svenska marknaden och baserat på den analysen och i kontakter med kunder förstår vi att systemet står sig bra i jämförelse med andra konkurrenters. ETT digitaliserar hållbarhetsarbetet och ger ett effektivt, strukturerat och tillförlitligt arbetsflöde i olika delar av verksamheten.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets två mål 1.Omvärldsanalys som visat att a. verktyg för kvalificerad uppföljning som kopplar samman hållbarhetsområdena ekonomi, socialt och miljö har ökat b.betalningsvilja för systematisk uppföljning ökar c.systemlösningar på den svenska, nordiska, franska och nederländska marknaden ska vara molnbaserade men inte på den tyska. Det har resulterat i att vi inte inkludera Tyskland i vår internationella satsning. 2.Utveckla en prototyp som är färdig att testas i ett större användartest i fas 2, rekrytera testpartner, verifiera att systemet motsvarar kundbehov.

Upplägg och genomförande

Projektet hade två arbetspaket. Det första handlade om en Europeiska marknadsstudie, där vi bland har varit i kontakt med potentiella kunder och uppdaterat vår affärsplan. Det andra arbetspaketet har utvecklat prototypen och vi har fått synpunkter från kunder på detta. Vi har arbetat enligt plan och det har lett oss fram till ett förslag på ett fas 2 projekt som involverar fortsatt utveckling av prototypen och tester med kunder. Vi har svar på genomförbarhet för vårt innovationsprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04017

Statistik för sidan